Logo

Historie

Myslivecké sdružení Rájec - Ráječko

Myslivecká sdružení MS Lenčov a MS Rájec – Ráječko vznikla v roce 1993 jako nástupnická organizace rozdělením MS Sloupečník.

Na ustavující schůzi byly odhlasovány stanovy sdružení, kde byl určen maximální počet členů a to 25 členů. V tomto roce dále uzavřeli tyto myslivecká sdružení smlouvy o pronájmu honiteb Rájec a Petrovice. Po ukončení nájemní smlouvy v roce 2003 opětovně uzavřeli smlouvu na honitbu Rájec a honitbu Kuničky, která vznikla po vrácení části lesů a rodině Slamů. V průběhu let se několikrát měnila členská základna až na současný stav.

Členové MS Rájec – Ráječko jsou zároveň členy MS Lenčov a společně myslivecky obhospodařují obě honitby a to honitbu Kuničky a honitbu Rájec.

Lesní porosty jsou v obou honitbách smíšené (smrk, borovice, jedle, buk a dub). Převažující dřevinou v druhovém složení je smrk. Listnaté porosty se procentuálně rozšiřují výsadbou buků. Honitby se nachází v nadmořských výškách 300-600m. Honitby se nachází mezi Blanskem, Horní Lhotou, Petrovicemi, Žďárem, Kuničkami, Doubravicí, Spešovem a Dolní Lhotou.

Lenčov

Zemědělské pozemky - 1,52ha

Trvalé travní porosty - 0,64ha

Lesní pozemky - 687,11ha

Vodní plocha - 0, 87ha

Ostatní plochy - 0,14ha

Celkem - 690,42ha

Rájec - Ráječko

Zemědělské plochy - 624,27ha

Lesní pozemky - 63,75ha

Vodní plochy - 0,00ha

Ostatní plochy - 36,98ha

Celkem - 725,00ha

Copyright (c) 2022
Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, o. s.
K 20.05.2022 16:50:15 napočítáno 123716 přístupů.

GDPR: Naše zásady ochrany osobních údajů
MS Rájec-Ráječko

Nejbližší akce

28.5.2022 od 11:00 Bowling bar Rájec
Posezení s myslivci

Nejbližší schůze

 Momentálně není naplánovaná žádná schůze


Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, zapsaný spolek
IČO: 65338723

Erbenova 428
Rájec-Jestřebí 679 02

info@msrajec-rajecko.cz

GDPR:

Naše zásady ochrany osobních údajůMS Rájec-Ráječko
Počítáno od 2/2015
Petr Hartl