Logo

Vítejte

Vítejte na internetových stránkách Mysliveckého sdružení Rájec - Ráječko a mysliveckého sdružení Lenčov.

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. Myslivost dále plní funkci při tvorbě a formování krajiny, rozvoji venkova, zlepšování sociálních kontaktů, vytváření spolkového života a je nezastupitelným zdrojem pracovních příležitostí. Prošla poměrně dlouhým historickým vývojem a i v dnešní moderní době plní pro společnost nezastupitelnou úlohu.

Myslivost je poslání. Nechodíme do lesů, rajónů jen si zastřílet. Na poslední leč nechodíme se opít. Jdeme jen za krásou přírody. Která je tu pro nás. Čeká jen na nás, jen na myslivce i ženy, které práci vykonávají z lásky.

MS Rájec-Ráječko

Druhý hon na drobnou

03.12.2017 16:34:49  Vladan   

I po Mysliveckém večírku pokračujeme ve společných akcích - honech a naháňkách. Druhý hon na drobnou zvěř proběhl včera - v sobotu 2. prosince.
Začali jsme v Ráječku v Lovcově a pokračovali jsme přes Horničky do Chrábky, poté ke Karolínu a pak hurá na chatu.
I když byl výřad trošku chudší, střelili se 4 zajíci, tak si myslím, že díky počasí to byla nádherná sobotní procházka revírem.
Akce se zúčastnilo 22 střelců, 11 honců, 4 psi a prošli jsme 6 lečí.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/2.12.2017_-_Hon_na_drobnou/


Myslivecký večírek

27.11.2017 21:34:01  Vladan   

Tak jak je podzim a hlavně listopad typický pro spoustu honů, naháněk a natláček, tak pro nás je typický také především jednou větší akcí - Mysliveckým večírkem. Ten letošní (už pátý) proběhl v sobotu 25. listopadu v rájecké sokolovně.
Samotné přípravy samozřejmě probíhají už několik měsíců předem (např. sháněním tomboly) a vyvrcholí několik dní před samotnou akcí. Pro představu se musí navařit guláš, připravit škvarková pomazánka, bramborový salát, řízky, napéct sekaná, nachystat sokolovnu, tombolu a spousta další práce, která je potřebná aby se vše řádně vydařilo.
Také letos k poslechu a tanci hrála skupina Trio Kent a večerem doprovázely trubačky s ukázkami loveckých signálů, návěští a povelů. Návštěvníci nebyli ochuzeni ani o bohatou tombolu, kde nesměla chybět zvěřina a spoustu ostatních hodnotných cen.
Letošní večírek nám jako organizátorům dal skutečně zabrat, protože jsme se dostali po hrubém úklidu do postelí až k páté hodině ráno. Věřím, že to stálo za to a i za rok nám zachováte vaši přízeň.
Závěrem samozřejmě ještě musím jménem nás všech poděkovat všem sponzorům, dobrovolníkům, kamarádům a ostatním, kteří nám pomohli k vydařené akci.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/25.11.2017_-_Myslivecky_vecirek/


Hon na drobnou

18.11.2017 21:46:42  Vladan   

Před organizačně nejtěžší akcí - Mysliveckým Večírkem, jsme provedli hon na drobnou zvěř.
Od Spešova jsme vyrazili podél řeky k Rájci, poté jsme prohnali Písečňák, Smeťák, Močidla, Strážnou, leč kolem myslivecké chaty, Rájecký žleb a stráň naproti koňákům. Bylo to dneska trošku pochodové cvičení, ale počasí nám přálo a i Diana s Hubertem. Nakonec na výřadu leželo 7 bažantů - kohoutů, 7 zajíců a bohužel i jedno srnče, které se zamotalo do plotu a pak je strhl pes.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/18.11.2017_-_Hon_na_drobnou/


Svatomartinská naháňka

12.11.2017 20:04:47  Vladan   

Na svatého Martina jsme, stejně jako ostatní okolní sdružení začali první naháňku v lese.
Po kávě, snídani a byrokracii jsme vyjeli ke Karolínu, kde proběhl nástup a důležité informace od hospodáře a předsedy. Naplánovány byly celkem tři leče.
Po první leči následovala svačina a poté zbývající dvě leče.
V první leči se střelil jeden kus černé zvěře a zajíc, v druhé leči si srnec v běhu zlomil vaz o střelce, ale střelci se naštěstí nic nestalo a konečně v poslední třetí leči nám opravdu Diana s Hubertem dopřáli po dlouhé době velký myslivecký zážitek. Za kamennou hájovnou se podařilo ulovit sedm kusů černé zvěře a jedna liška.
Podtrženo, sečteno: akce se zúčastnilo 44 střelců, 11 honců a výřad čítal 8 kusů černé zvěře, 1 lišku, 1 zajíce a srnce sebevraha.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/11.11.2017_-_Nahanka_na_cernou/


Druhá naháňka v kukuřici

15.10.2017 12:36:57  Vladan   

Druhá naháňka v kukuřici proběhla dnes v neděli 15. října. Z rána byla sice trošku mlha, ale potom se udělalo krásně, takže počasí nám přálo, akorát tentokrát Diana s Hubertem nám nepřáli. Bohužel černá zvěř v kukuřici vůbec nebyla a tak to byla pěkná nedělní procházka před obědem.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/15.10.2017_-_Nahanka_v_kukurici/


Naháňka v kukuřici

25.9.2017 18:38:45  Vladan   

V neděli 24. záři jsme uspořádali první společnou loveckou akci - naháňku v kukuřici. V lánu kukuřice na ploše cca 200 x 500 metrů se podařilo vyhnat černou zvěř a celkem ulovit 4 kusy.
Fotky z této akce bohužel nejsou k dispozici.


Dětský den

28.6.2017 18:17:18  Vladan   

Na úterý 27. června jsme pro děti ze základní školy Ráječko připravili dětský den. Děti se rozdělili do 4 skupin ze všech pěti tříd a spolu soutěžili v pěti disciplínách.
Čekaly na ně: hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky, poznávání stromů, poznávání zvěře a velká tajenka.
Po vyluštění tajenky si děti opekly špekáčky a obdarováni sladkostmi vyrazili domů vstříc blížícím se prázdninám.
Celkem se akce zúčastnilo 42 dětí a 3 učitelé.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/27.6.2017_-_Detsky_den/


Výzva chovatelům psů a koček

26.5.2017 17:33:48  Vladan   

V měsících květnu a červnu odchovává většina volně žijící zvěře svá mláďata. K jejich zdárnému odchovu je třeba v honitbě v této době zachovat klid.
Důrazně žádáme chovatele psů a koček,aby dodržovali Zákon 449/2001Sb. a neumožnili rušení, štvaní a usmrcování zvěře volným pohybem zejména psů. Prosíme chovatele psů o odpovědné, ohleduplné chování vůči zvěři a dodržování zákonů a obecní vyhlášky.
Svého psa mějte vždy pod dohledem, zamezíte tak zbytečným ztrátám na mláďatech zvěře.
Děkujeme za pochopení.


Pozvánka na Memoriál Ing. Quida Brejchy

17.5.2017 21:51:26  Vladan Opálka   

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a Myslivecké sdružení Lenčov si vás dovolují pozvat na Memoriál Ing. Quida Brejchy v brokové střelbě, který se uskuteční v sobotu 17. června na střelnici Na Pastviskách u obce Závist.

Bude se střílet celkem 32 terčů (16 TRAP - 16 Lovecké kolo)

Sraz účastníků v 8:00 hod., začátek střeleb cca od 9:00 hod.

Startovné 250,- Kč, náboje lze zakoupit i na střelnici. Občerstvení zajištěno.


Chovatelská přehlídka trofejí

12.4.2017 15:49:06  Vladan   

Ve dnech 19. - 23.4.2017, se v sále Městyse Černá Hora na ulici Budovatelská, uskuteční Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v roce 2016 v okrese Blansko. Přehlídka bude otevřena pro veřejnost
v pátek 21.dubna od 9.00 do 18.00 hod.
v sobotu 22.dubna od 9.00 do 19.00 hod
a v neděli 23.dubna od 8.00 hod do 11.30 hod.
Při příležitosti konání přehlídky, proběhne v sobotu 22. dubna od 17.00 hod. slavnostní vyhlášení III. ročníku výtvarné soutěže MÉ TOULKY PŘÍRODOU.
V sobotu a v neděli budou na přehlídce přítomni prodejci mysliveckého oblečení a potřeb.
Vstupné dobrovolné

myslivost.cz/omsblansko/Prehlidka-trofeji.aspx


Myslivci zatočili s odpadky

12.4.2017 15:29:54  Vladan   

V sobotu 7.4. proběhl další ročník akce „Úklid odpadků kolem silnice“. V 8 hodin ráno už jsou dobrovolníci připravení přírodě trošku ulehčit. Díky propagaci a spolupráci s dalšími složkami a spolky jsme získali na pomoc spoustu párů rukou. Další výhodou této pomoci je, že můžeme vyčistit daleko více terénu kolem silnic a cest než tomu bylo v letech dřívějších.
Jedna skupina z našich řad a Sport Clubu Ráječko vyrazila od Karolína směrem k Rájci, další od Žďáru směrem k Rájci. A třetí se vydala od Kuniček, kde se k nim připojilo dalších cca 10 dobrovolníků od dobrovolných hasičů, kterým patří velký dík.
Červánky Rájec a o.s. Za rozvoj města vyčistili trasy od Ráječka do Rájce a od Sládkových rybníčků nahoru, kolem zámku. Nakonec jsme se všichni potkali u naší lovecké chaty, kde jsme si opekli špekáčky, podarovali děti sladkostmi, nechali je zastřílet ze vzduchovky a po společné fotce a před rozchodem domů jsme si slíbili, že si to za rok zopakujeme. Celkem se akce zúčastnilo 64 lidí z toho 26 dětí. A vysbíralo se 1,1 tuny odpadků a z toho 120 kg plastů.
Projekt Ukliďme svět, Ukliďme Česko získává každým rokem větší a větší popularitu, což je velice dobře. Ukazuje se, že lidem není lhostejná příroda a úctu k ní učí i své děti.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/8.4.2017_-_Uklid_odpadku_kolem_silnice/


Úklid se blíží

05.4.2017 21:48:36  Vladan   

Zveme všechny dobrovolníky, zájemce a milovníky přírody na tradiční "Úklid odpadků kolem silnice", který se uskuteční už tuto sobotu 8. dubna. Sraz je v 8 hodin před restaurací Kopeček.
Závěr akce po úklidu bude probíhat u chaty M.S. Lenčov.


Výroční schůze

16.3.2017 19:34:59  Vladan   

Program hodnotící členské schůze MS Lenčov z.s. a MS Rájec - Ráječko z.s., která se bude konat 31.3.2017 v 18 hodin na chatě v Ráječku.

1. Zahájení, zpráva z výboru
2. Zpráva mysliveckých hospodářů
3. Zpráva finančních hospodářů
4. Zpráva revizní komise
5. Vyhodnocení brigád
6. Diskuse
7. Závěr


Liškobijec řádí

17.2.2017 13:55:46  Vladan   

Náš předseda a kamarád Dan Matal "trhnul" svůj osobní rekord a už má uloveno 27 lišek za tento myslivecký rok. Patří mu velký obdiv a upřímné Lovu Zdar! Lišku zvláštně zbarvenou si můžete prohlédnout na odkazu níž.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/Ulovky/#16649231_268168756953013_80698550179047908_n.jpg


Ztráty a nálezy

08.1.2017 15:18:03  Vladan   

Po včerejší naháňce se postrádá jedno termo triko zelené barvy značky BANNER velikosti L. Kdo jste je viděl nebo je omylem vzal můžete psát na náš mejl info@msrajec-rajecko.cz. Děkujeme


Naháňka

08.1.2017 15:16:17  Vladan   

Tak a poslední společná akce tohoto mysliveckého roku je za námi. Velký mráz, který ráno dosahoval místy i -19°C bohužel odradil některé lidi aby přijeli.
Ale naštěstí nám Diana s Hubertem byli nakloněni a tak se mrznutí vyplatilo. Ulovili se dva kusy černé zvěře a jedna liška. Bohužel ani technika není dokonalá a tak mráz dal zabrat i foťáku, který už na výřadu trošku stávkoval, proto úspěšné střelce sem napíšu, když se je nepodařilo zvěčnit. David Zimprich a Daniel Matal (oba černá zvěř) a Jaroslav Hruška (liška). Na této poslední naháňce se nás sešlo 46 střelců a 20 honců.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/7.1.2017_-_Nahanka_na_cernou/


PF 2017

31.12.2016 23:35:44  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný rok 2017!


Veselé Vánoce

24.12.2016 12:28:40  Vladan   

M.S. Rájec-Ráječko a M.S. Lenčov vám všem přeje šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Zaječí hon

19.12.2016 17:53:27  Vladan   

Poslední společnou akcí letošního roku byl v sobotu 17. prosince zaječí hon. Akce byla primármě určena k odlovu zajíců, ale kdyby se vyskytla i černá zvěř, byl povolen i odstřel selete a lončáka.
Při veškeré snaze našich šikovných honců a čtyřnohých kamarádů se nám podařilo ulovit pouze jednoho zajíce a jednu lišku. Avšak i tento chudší výřad nic nezměnil na dobré náladě a tak se popíjelo, zpívalo a vykládalo až do pozdních večerních hodin.
Ostatně si to můžete prohlédnout na fotkách :-)

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/17.12.2016_-_Zajeci_hon/


Druhý hon na drobnou zvěř

03.12.2016 20:26:36  Vladan   

V sobotu 3. prosince jsme provedli druhý a letos poslední hon na drobnou zvěř. Začali jsme u myslivecké chaty v Ráječku a postupným projitím Chrábky, kde jsme prohnali 4 leče a potom jsme pokračovali projitím dvou lečí na Hlinkách. Jak se říká, každý den není posvícení, ale i přes to se nám podařili ulovit 4 zajíci.
Toho honu se zúčastnilo 24 střelců a 11 honců. Počasí nám vyšlo perfektně a můžete se přesvědčit na fotkách ve fotogalerii.

http://msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/3.12.2016_-_Hon_na_drobnou_zver/


Myslivecký večírek

20.11.2016 21:32:41  Vladan   

Uteklo to jako voda a další, již čtvrtý Myslivecký večírek je za námi. Na návštěvníky čekala výborná myslivecká kuchyně, bohatá tombola ve které nechyběla ani zvěřina a celým večerem nás v přestávkách provázeli trubači z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ke zpěvu a tanci zahrála, jako každý rok skupina Trio kent a opět nechybělo několik hodnotných cen, které se losovaly na vstupenky. V galerii si můžete prohlédnout pár fotek, které mapují celou náročnou několikadenní přípravu až po samotnou slávu :-)
Závěrem chci za naše myslivecká sdružení poděkovat všem členům, dobrovolníkům, kamarádům, sponzorům a ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce.
Byla to fuška, ale určitě to stálo za to.
Tak zase za rok ;-)

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/19.11.2016_-_Myslivecky_vecirek/


Hon na drobnou zvěř

17.11.2016 20:40:47  Vladan   

17. listopad je Den boje za svobodu a demokracii. Lidé ho tráví různě, demonstracemi, odpočinkem, ale my jsme ho i přes dost vlezlé a syrové počasí strávili honem na drobnou zvěř. Začali jsme v Rájci u Hájíčku a postupně jsme projitím šesti lečí došli až do Ráječka k bývalé "elektrárně". Celkem se nám podařilo ulovit deset zajíců a dva bažanti kohouti.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/17.11.2016_-_Hon_na_drobnou_zver/


První naháňka

13.11.2016 21:09:51  Vladan   

V sobotu jsme odstartovali hlavní loveckou sezónu první naháňkou na černou zvěř. Naplánováno bylo projít 3 leče. V první leči se podařila ulovit liška, v druhé leči vůbec nic a konečně ve třetí leči jsme narazili na černou zvěř a hned čtyři střelci byli úspěšní. Celková bilance sobotní naháňky: 4 kusy černé zvěře a 2 lišky. Této naháňky se zúčastnilo 49 střelců a 15 honců. Jak se tato akce vyvíjela si můžete prohlédnout na fotkách.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/12.11.2016_-_Nahanka/


Geocaching a pyramida

09.11.2016 17:15:09  Vladan   

Tzv. "Geokačeři" objevili naši pyramidu.

geocaching.com/geocache/GC6WKPX_pyramida


Pyramida

18.10.2016 20:03:50  Vladan   

V sobotu 15. října se uskutečnila akce s názvem "Pyramida". Byla zorganizována našimi kamarády ze Sport Clubu Ráječko v naší spolupráci. Odstartovali jsme ji v jednu hodinu srazem u myslivecké chaty v Ráječku. Odtud jsme absolvovali vycházku dlouhou cca 1,4 km podél potoka Chrábek až na cílové místo. Zde si děti za pomoci dospěláků postavily z kamení pyramidu vysokou asi 1,5 metru a doprostřed umístili kůl s nápisem "Děcka sobě" na památku. Po společné fotografii jsme se vydali nazpět k myslivecké chatě u které jsme si opekli špekáčky a dětem rozdali jako odměnu různé upomínkové předměty. Počasí nám vyšlo bezvadně, celkem se nás sešlo 15 dospělých, 14 dětí a 2 psi.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/15.10.2016_-_Pyramida/


Plán akcí

13.10.2016 19:22:23  Vladan   

Plán akcí byl aktualizován a byly doplněny data připravovaných honů a naháněk.


Potkala nás smutná událost...

04.10.2016 14:49:09  Vladan   

S lítostí v srdci oznamujeme, že naše řady v sobotu 1. října opustil pan Ing. Jaroslav Vopršál.


Memoriál 2016

12.6.2016 14:35:13  Vladan   

V sobotu 11.6. proběhl Memoriál Quidy Brejchy v brokové střelbě. K této akci jsme využili střelnici Na Pastviskách, která se nachází nedaleko obce Závist. Čekaly nás 2 disciplíny - Trap, chcete-li Baterka, kde bylo možné zasáhnout 16 terčů a Lovecké kolo, kde bylo možé zasáhnout 14 terčů, čili maximální počet činil 30 terčů. Do soutěže se přihlásilo 29 střelců.
Na prvním místě se umístil Tomáš Dufek s nástřelem 29 terčů, na druhém místě Pavel Kosička s nástřelem 27 terčů a na třetím místě Josef Daněk s nástřelem 25 terčů. Vítězi gratulujeme!
Fotky a všechny výsledky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Pozvánka na Memoriál

26.5.2016 19:06:24  Vladan   

Zveme všechny zájemce na Memoriál Ing. Quida Brejchy v brokové střelbě, který se uskuteční v sobotu 11. června na střelnici Na Pastviskách, která se nachází kousek u obce Závist. Střílí se celkem 30 terčů (16 - Trap, 14 - Lovecké kolo). Sraz účastníků v 8:00, začátek střeleb od 9:00. Startovné činí 250,- Kč. Občerstvení zajištěno
GPS souřadnice střelnice: 49.3798944N, 16.5705814E


Výzva chovatelům psů a koček

07.5.2016 12:00:13  Vladan   

V měsících květnu a červnu odchovává většina volně žijící zvěře svá mláďata. K jejich zdárnému odchovu je třeba v honitbě v této době zachovat klid.
Důrazně žádáme chovatele psů a koček,aby dodržovali Zákon 449/2001Sb.a neumožnili rušení, štvaní a usmrcování zvěře volným pohybem zejména psů. Prosíme chovatele psů o odpovědné, ohleduplné chování vůči zvěři a dodržování zákonů a obecní vyhlášky.
Svého psa mějte vždy pod dohledem, zamezíte tak zbytečným ztrátám na mláďatech zvěře.
Děkujeme za pochopení.


Ukliďme svět, Ukliďme Česko

18.4.2016 21:35:48  Vladan Opálka   

Takto se jmenuje dobrovolnická akce, která probíhá již třetím rokem po celé České republice. A jelikož nezbytnou součástí myslivosti je i ochrana přírody, byla naše účast v tomto projektu samozřejmostí.
Stejně jako na jiných místech po celé naší zemi se i my shromažďujeme v sobotu 16. dubna v 8 hodin v Rájci na náměstí. Letošní účast je rekordní, celkem 63 lidí (46 dospělých, 17 dětí). Díky takovéto účasti jsme schopní pokrýt a uklidit daleko větší plochu a více kilometrů příkopů u silnic než v předchozích letech. Kromě tradičních cest z Karolína na Rájec, z Žďáru na Rájec a z Kuniček na Rájec, uklízíme i cestu přes Karolín lesem k Rájci, silnici mezi Ráječkem a Rájcí, také silnice okolo zámku Rájec nad Svitavou a osadní výbor Holešín i silnici Holešín-Doubravice. Odpadky nacházíme opravdu na každém kroku, PET lahve, pneumatiky, různé igelity, plechovky a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře se nad uvažováním některých lidí rozum pozastavuje a nejeden z nás tyto lidi řadí do říše zvířat (prasata, hovada apod.). Díky vynaloženému úsilí všech dobrovolníků se nám podařilo dvakrát naplnit traktorovou vlečku a několik vozíků za auto. Přesněji řečeno, uklidili jsme 2,4 tuny směsného odpadu a 18 pytlů s plasty.
Celou akci zakončujeme na naší myslivecké chatě, kde se posilňujeme špekáčky, různými nápoji, děti jsou odměněny sladkostmi a dámy, slečny a děvčata květinou. Ještě společné foto a obrovské poděkování všem účastníkům dnešní akce.
Určitě vás bude zajímat, co zajímavého jsme letos našli, když to jednou byla rohová vana v potoku a jindy zase náhrobek v příkopě. Letos se asi žádná velká zajímavost nenaskytla, možná jen velký kámen obvázaný drátem, který se nacházel kousek od rybníku Lenčák. Že by kámen sebevraha? Těžko říct.
Je mou povinností vám všem, co jste se na úklidu podíleli moc poděkovat, jmenovitě: městu Rájec-Jestřebí, ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, Sport Clubu Ráječko, Občanskému sdružení „Za rozvoj města“ z.s., BC Červánky Rájec, Sběrnému středisku odpadků v Rájci za likvidaci a všem ostatním dobrovolníkům, co pomohli a zúčastnili se.

uklidmecesko.cz/


Chovatelská přehlídka trofejí

17.4.2016 22:52:05  Vladan   

V Černé Hoře se uskutečnila tradiční chovatelská přehlídka trofejí za loňský myslivecký rok. Tuto přehlídku bylo možné navštívit od 13. do 17. dubna na "zámečku". Kdo ji nestihl navštívit, může se podívat na fotky v galerii.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/13.-17.4.2016_-_Chovatelska_prehlidka_trofeji/


Úklid - video

17.4.2016 20:40:42  Vladan   

Video ze včerejšího úklidu si můžete prohlédnout zde:

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii (odkaz níže).

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/16.4.2016_-_Uklid_odpadku_kolem_silnice/


Připravovaný úklid

08.3.2016 16:20:31  Vladan   

Naše myslivecká sdružení se na připravovaný úklid zapojili do projektu Ukliďme Česko. Na níže uvedené adrese se můžou registrovat všichni dobrovolníci, kteří nám chtějí pomoci a není jim lhostejná příroda.

uklidmecesko.cz/event/11793/


Aktuality

07.3.2016 17:11:09  Vladan   

Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v roce 2015 v okrese Blansko, je naplánována na 13.-17. dubna 2016. Místem konání bude opět kulturní dům Městyse Černá Hora na ulici Budovatelská.

Tradiční úklid odpadků se letos uskuteční o něco dříve, a sice v sobotu 16. dubna. Sraz účastníků jako obvykle v 8:00 před restaurací Kopeček v Rájci.


Video sestřih

15.1.2016 16:54:17  Vladan   

Krátký video sestřih za zpěvu Čarostřelce v podání Karla Dufka si můžete prohlédnout zde: Čarostřelec.Kdo by měl zájem o celé video z této naháňky (cca 34 minut) je možné se domluvit přes náš e-mail: info@msrajec-rajecko.cz
Ještě jednou moc děkujeme Karlovi Pokornému z Ráječka za natočení a zapůjčení kamery


Naháňka na černou

10.1.2016 11:24:28  Vladan   

Sobotní naháňkou 9.1.2016 jsme zakončili sérii společných lovů v tomto mysliveckém roce.
V plánu bylo dle řeči hospodáře projít 3-4 leče. Prakticky celou naháňku to vypadalo, že půjdeme domů s bžundou, ale ke konci třetí leče se vyskytla černá zvěř a náš předseda a jeho švagr se nemýlili. Takže se podařily ulovit 2 kusy černé zvěře. Po výřadu, který byl v lese nad Karolínem jsme se přemístili do Rájce na rybárnu na poslední leč. Poslední leč byla zpestřena přijímáním našeho kamaráda Jakuba Dvořáčka do řad myslivců.
Na tuto naháňku přišlo nejvíc hostů - 63 střelců a 19 honců
Jak to celé vypadalo si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
A teď něco málo statistiky. Na všech společných loveckých akcí MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov za tento myslivecký rok se ulovilo: 22 zajíců, 4 kusy černé zvěře, 2 lišky, 2 bažanti kohouti, 1 kus kachny divoké a 1 kus kačera kachny divoké.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/9.1.2016_-_Nahanka_na_cernou/


Nové doby lovu zvěře a odevzdávání pírka

07.1.2016 20:39:45  Vladan   

Od 1.1.2016 začala platit nová vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře. Současné změny platné od 1. 1. 2016 ještě více prohlubují možnosti regulace a týkají především prodloužení doby lovu těch druhů spárkaté zvěře, jejichž stavy se v posledních letech nedaří snižovat.
Další novinkou je, že od 1.1.2016 podle „Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016“ vydané ve Věstníku MZe je povinnost z každého kusu černé zvěře odevzdávat kromě vzorků svaloviny na trichinelózu, také pírko uloveného kusu.
Nové doby Lovu najdete v sekci: "UŽITEČNÉ INFORMACE"

myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Zmeny-v-dobach-lovu-odevzdavani-pirka


PF 2016

30.12.2015 22:12:41  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný rok 2016!


Vánoční přání

24.12.2015 10:47:25  Vladan   

Jménem Mysliveckého sdružení Rájec-Ráječko a Mysliveckého sdružení Lenčov vám všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Zaječí hon

20.12.2015 21:48:36  Vladan  |

Poslední společná akce letošního roku se nesla trošku v netradičním duchu. Místo klasické naháňky na černou jsme absolvovali v lesní honitbě hon na zajíce. Sraz byl také netradiční, neboť byl na autobusové zastávce v Kuničkách.
Prošli jsme 4 leče. Dvě v okolí Kuniček a další dvě okolo Karolína. Hon byl úspěšný, protože se podařili ulovit 3 zajíci a 2 lišky. Na zvěř černou jsme nikde nenarazili.
Sešlo se nás celkem 45 střelců a 8 honců.


Hon na drobnou

07.12.2015 18:25:49  Vladan   

Srazem o půl osmé v Lovcově 5. prosince jsme zahájili poslední hon na drobnou zvěř letošního roku. Museli jsme se vyrovnat s trošku slabší účastí, ale Diana i Hubert nám přáli. Prošli jsme jednu leč ploužením s křídly a dalších 5 lečí bylo obestavených. Celkem se ulovilo 7 zajíců a po cestě na chatu přes Hlinky nám nádherně svítilo sluníčko, že by si jeden myslel, že je teprve říjen. Celkem se tohoto honu zúčastnilo 24 střelců a 10 honců.Video - myslivecký večírek

30.11.2015 19:41:20  Vladan   

Video z Mysliveckého Věčírku už je zpracováno a tímto děkuji panu Karlu Pokornému za natočení, sestříhání a zveřejnění. Video si můžete prohlédnout zde: Myslivecký Večírek v Rájci 2015


Večírek je za námi...

23.11.2015 18:48:06  Vladan   

Myslivecký večírek, který pomalu, ale jistě začíná být tradicí je za námi. Přípravy na něj odstartovaly prakticky hned po skončení toho předešlého, ale ty nejhlavnější začaly ve středu po honu na drobnou zvěř.
Byla před námi spousta práce, pro představu vyjmenuji jen zlomek: vykostit maso, oloupat česnek, oloupat cibuli, navařit guláš, napéct sekanou, vyrobit škvarkovou pomazánku, sepsat tombolu, nasmažit řízky, všechno navozit, nachystat sokolovnu a na finále se dát do gala a modlit se aby se vše vydařilo jak má.
Od prvního Večírku, který jsme uspořádali, poprvé v Rájci v roce 2013 zjišťujeme, že je o lístky každým rokem větší a větší zájem, což nás nesmírně těší a proto nesmíme návštěvníky zklamat.
Pro letošní rok se nám bohužel nepodařilo sehnat předtančení, ale zkusíme se polepšit a něco na příští rok sehnat nebo vymyslet sami
K poslechu a tanci nám opět zahrála skupina Trio Kent, za což jim moc děkujeme a nesmíme samozřejmě zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali různé dárky a věci do tomboly. Obrovský dík patří také všem, kdo nám pomáhali ať už s přípravou, samotného chodu večírku, ale i finálním úklidem.
Doufám a věřím, že se vám všem, kdo jste se Večírku zúčastnili, akce líbila a přijdete se za námi opět podívat 19. Listopadu 2016Myslivecký večírek

19.11.2015 20:53:44  Vladan   

Dovolujeme si vás tímto pozvat na Myslivecký večírek, který se uskuteční tuto sobotu 21. listopadu v sokolovně v Rájci-Jestřebí od 20:00. Čeká na vás myslivecká kuchyně a bohatá nejen zvěřinová tombola. K poslechu a tanci hraje skupina Trio Kent. Vstupné 100,- Kč


Také hon na drobnou byl úspěšný

19.11.2015 20:51:08  Vladan   

Kromě naháněk na černou zvěř jsou i hony na zvěř drobnou a tento první hon se uskutečnil na státní svátek 17. listopadu. Po zapsání všech účastníků společného honu jsme začali nástupem na mostě mezi Ráječkem a Spešovem. Postupovali jsme podél řeky směrem na Rájec a potom kolem rájeckého zámku zpět k Ráječku.
Zdálo se, že nám počasí bude přát, avšak místy zlehka sprchlo a tak postupem různými lečemi, v převážné většině polní honitby se nám na boty nalepovalo stále více bláta a proto byl hon i dost vyčerpávající. Dohromady jsme prošli 7 lečí a patroni myslivosti a lovu nám přáli. Podařilo se nám ulovit 12 zajíců, 2 bažanty – kohouty, divokého kačera a divokou kachnu.Další fotky...

11.11.2015 19:44:04  Vladan   

Fotogalerie ze sobotní naháňky byla rozšířena o fotky Zdeňka Přibyla.


Hlavní loveckou sezónu jsme začali úspěšně

07.11.2015 22:25:10  Vladan   

V sobotu 7. listopadu jsme odstartovali hlavní loveckou sezónu naháňkou na černou zvěř. Letošní novinkou je určitě pro všechny nové zázemí, které nám poskytli ráječtí rybáři.
Hodina srazu byla stanovena na 7:30. Po menším posezení a vyřízení všech formalit jsme vyjeli auty do Žďáru k „Balatonu“, kde jsme udělali nástup. V plánu bylo projití 4-5 lečí. Chvíli po nastoupení první leče se nám lehce rozpršelo, ale naštěstí jen poprchalo a k svačině déšť ustal.
V prvních třech lečích skoro žádná zvěř nebyla, kromě zvěře srnčí a občas se někde mihla liška, ale střelci nebyli úspěšní.
S obavami, že se z dnešní naháňky vrátíme s bžundou jsme obestoupili čtvrtou leč. A ejhle, šikovnost našich honců, ale především našich čtyřnohých pomocníků – psů, brzo přinesla ovoce. Podařilo se jim rozrazit rudl černé zvěře a Diana s Hubertem dvěma střelcům přáli.
Z časových důvodů jsme se už do páté leče nepouštěli a zamířili opět do areálu rybářů tento den zakončit výřadem a poslední lečí.
Uloveny 2 kusy černé zvěře
Celkem 49 střelců a 13 honců
Touto cestou bych chtěl poděkovat Moravskému rybářskému svazu Rájec-Jestřebí za pronájem jejich krásného areálu.Data honů a naháněk

12.10.2015 21:27:27  Vladan   

Konečně se mi podařilo zjistit data připravovaných honů a naháněk v následujících měsících. Viz. sekce "Plán akcí"Střelecký memoriál

11.8.2015 21:27:05  Vladan  | Kde: Ráječko 

M.S. Rájec-Ráječko a Lenčov si vás dovoluje pozvat na střelecký memoriál Ing. Quida Brejchy, který se uskuteční v sobotu 22. srpna na střelnici na Závisti.
Sraz účastníků je v 8:00, začátek soutěže od 9:00
Startovné 250,-Kč
Náboje je možné koupit i na místě.Dětský den

30.6.2015 15:08:46  Vladan  | Kde: Ráječko 

Předposlední školní den se v Ráječku nesl ve znamení lásky k přírodě a zvěři. Naše myslivecké sdružení si připravilo pro žáky místní základní školy přírodopisné dopoledne.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin, a aby byly jejich síly vyrovnané, tak v každé skupině byli žáci z každého ročníku. Pro děti byly připraveny disciplíny – jak vědomostní, tak dovednostní. Děti házely granátem na cíl, střílely ze vzduchovky, poznávaly listí a jehličky z našich stromů či poznávaly zvěř z našich polí, lesů a vod. Po těchto disciplínách jsme si pro děti připravili malé občerstvení a potom velkou křížovku, kterou společnými silami vyluštily.
Na památku od nás dostaly balíčky s různými drobnostmi a popřáli jsme dětem pěkné prázdniny.Brigáda zrušena

22.6.2015 15:30:41  Vladan  | Kde: Ráječko 

Dnešní brigáda je zrušena. Další termín je ve středu v 16:00


Potkala nás smutná událost...

01.6.2015 20:37:59  Vladan  | Kde: Ráječko 

S lítostí v srdci oznamujeme, že naše řady opustil náš kolega a kamarád pan Robert Vymazal.Úklid odpadků

23.5.2015 20:06:50  Vladan  | Kde: Ráječko 

V sobotu 23. května uspořádalo naše myslivecké sdružení za výrazné pomoci našich kamarádů ze Sport Clubu Ráječko tradiční úklid odpadků kolem silnic.
Sraz jsme naplánovali na osmou hodinu ranní před restaurací Kopeček v Rájci. Počasí nám přálo bezvadně a celkem se nás sešlo 37 (19 dospělých, 18 dětí) + 3 psi, což si osobně myslím je historicky nejvíc. Poté jsme nasedali do aut a vyrazili společně nahoru nad rájecký zámek.
Rozdělili jsme se do tří skupin, první skupina vyrazila sbírat od křižovatky u Karolína dolů, druhá skupina vyrazila od Kuniček dolů a třetí skupina vyrazila od Žďáru dolů.
Odpad v lese byl jako vždy velmi rozmanitý, od pet lahví, krabiček od cigaret, různé igelity po méně častý odpad jako například dveřní zárubeň, kastróly, ale bohužel jsme našli i velmi nebezpečný odpad, konkrétně injekční stříkačky.
Odpadu bylo jako vždy velké množství a kluci ze sdružení kteří vzali vozík za auto na odpad se museli otáčet hned několikrát.
Zakončení bylo na lovecké chatě našeho mysliveckého sdružení kde bylo pro všechny účastníky připraveno menší občerstvení a pro děti sladké drobnosti a střelba ze vzduchovky.
Závěrem bych chtěl za obě naše sdružení všem dobrovolníkům moc poděkovat, že jim není lhostejná příroda a svůj drahocenný čas strávili něčím, co si myslím, že má smysl. Děkujeme!Připravujeme úklid odpadků

15.5.2015 22:19:20  Vladan  | Kde: Ráječko 

Zveme všechny dobrovolníky kterým není lhostejná příroda a životní prostředí, aby se s námi vydali uklidit odpadky. Sraz je stanoven na sobotu 23. května v 8 hodin ráno na parkovišti u restaurace Kopeček v Rájci. Rukavice a pytle na odpadky zajistíme. Po akci bude pro všechny připraveno občerstvení. Těšíme se na vás.Chovatelská přehlídka trofejí

29.3.2015 16:52:11  Vladan  | Kde: Ráječko 

Komu se nepodařilo tento víkend dostat na chovatelskou přehlídku trofejí v Černé Hoře, může si pro představu prohlédnout průběh ve fotogalerii.Výroční schůze

28.3.2015 10:33:20  Vladan  | Kde: Ráječko 

Včera dne 27.3. proběhla výroční hodnotitelská schůze na lovecké chatě v Ráječku. V programu večera bylo zhodnotit pomalu končící myslivecký rok, seznámit členy s plánem lovu a skutečností, doplnit členskou základnu a diskuze. Bylo odhlasováno, že se členská základna rozšíří z 21 na 24 členů. Mezi členy byly vybráni a souhlasným hlasováním přijati tři nejaktivnější žadatelé.Přehlídka trofejí

24.3.2015 08:21:07  Vladan  | Kde: Ráječko 

Městský úřad v Blansku, Městský úřad v Boskovicích, Okresní myslivecký spolek Blansko a Myslivecké sdružení Lhotky Černá Hora, si vás dovolují pozvat do kulturního sálu Městyse Černá Hora na Chovatelskou přehlídku trofejí. Přehlídka je otevřena pro veřejnost ve dnech:

27. - 28. března od 9.00 do 18.00 hod.
29. března od 8.00 do 11.30 hod.Sázení stromků

14.3.2015 17:11:30  Vladan  | Kde: Ráječko 

Jak jsme dnes sázeli lípy a duby v Boří se můžete pro ilustraci podívat na pár fotkách v nové galerii a největší díky za pomoc patří našim kamarádům ze Sport Clubu Ráječko.Brigáda

07.3.2015 10:09:30  Vladan  | Kde: Ráječko 

Po delší odmlce se s přicházejícím jarním počasím opět dostávají ke slovu tradiční brigády. První letošní brigádu máme naplánovanou na sobotu 14. března.
Budeme sázet stromky v Ráječku ve Žlebě. Sraz je stanoven na 7:30 u krmelce p. Nesrsty.
Prosíme aby všichni členové s sebou na brigádu vzaly trofeje které půjdou na výstavu.Poslední naháňka

11.1.2015 15:54:37  Vladan  | Kde: Ráječko 

Včera 10. ledna jsme uspořádali poslední naháňku v tomto mysliveckém roce. Počasí bylo vskutku lednové, ráno +5°C a déšť.
Sraz byl, jako tradičně v 7:30 v Rájci v areálu chovatelů. Ráno na snídani jsme kromě buchet a koláčů měli připravenou perfektní zelnou polévku (pochvala kuchaři). Až se dostavili všichni hosté, střelci a honci a provedla se prezentace, udělali jsme nástup kde bylo řečeno vše podstatné.
Po nástupu sedáme do aut a vyjíždíme nahoru ke "kilometru". V první leči se nacházela pouze zvěř srnčí. Druhá leč, blíže Karolínu byla více zajímavá, zde jsme už narazili na černou zvěř - dva kusy. Bohužel střelci Diana s Hubertem nepřáli a tak se nepodařilo střelit ani jeden ze dvou kusů. Po této leči následovala svačina na hřišti v Karolíně. Nejen svačinu, ale i bohužel celou naháňku jsme absolvovali bez našeho trubače, jenž byl (údajně) zdravotně indisponován. Po svačině jsme se přesunuli ještě prohnat Šípovou a Kamenice. Bohužel i v těchto lečích se nepodařilo narazit na černou zvěř. Po hodně dlouhé době naháňka skončila tak jak skončila, na výřadu nic nebylo a když to řeknu "řečí našeho kmene" vrátili jsme se s bžundou. Po posledním nástupu už pokračovala jen jedna leč a to ta poslední.
Na poslední leč byl, jako tradičně, navařen výborný kančí gulášek a poté následoval bohatý kulturní program.
Dva naši kamarádi a (zatím) čekatelé, Jiří Štrajt a Petr Kučera, měli tu čest a byli slavnostně příjmáni do řad myslivců. Hlavním vykonavatelem byl pan Jaroslav Zelený, za což mu ještě jednou velice děkujeme. Dále během večera byl vyhlášen král naháňky a nejlepší honec. Poté už následovala tombola a spousta legrace.
Obrázek o tom jak celá akce probíhala si můžete udělat shlédnutím fotek :-)


Novoroční přání

31.12.2014 20:47:17  Vladan Opálka  | Kde: Ráječko 

Jménem svým a také jménem MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, chci vám všem popřát všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný rok 2015!


Ohlednutí za vánočním krmením

25.12.2014 17:04:27  Vladan  | Kde: Ráječko 

Štědrovečerní dopoledne se již tradičně neslo v duchu krmení zvěře. Hlavním iniciátorem této akce jsou naši kamarádi ze Sport Clubu Ráječko. Chtěli jsme všem zúčastněným nabídnout něco nového a tak jsme vymysleli novou, sice kratší trasu, ale s nádherným rozhledem do okolí. Počasí nevypadalo moc jako vánoční, nicméně na takovouto procházku vyšlo perfektně. Sluníčko svítilo, vítr skoro nefoukal a návštěvnost byla letos rekordní. Celkem 54 lidí a 5 psů. Na naší procházce jsme navštívili dva krmelce a zásyp pro bažanty. Tuto hezkou vycházku jsme zakončili v Ráječku na lovecké chatě kde jsme se ohřáli, vypili teplý čaj a popřáli si šťastné a veselé Vánoce. V nové galerii si můžete prohlédnout fotky z této akce.Vánoční přání

24.12.2014 15:51:43  Vladan  | Kde: Ráječko 

Za Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a myslivecké sdružení Lenčov vám všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Vánoční krmení

15.12.2014 15:04:25  Vladan  | Kde: Ráječko 

Pokud nevíte jak strávit štědrovečerní dopoledne a chcete je zahájit pěknou procházkou a dobrým skutkem, tak jako každý rok si Sport Club Ráječko ve spolupráci s námi připravil pro děti a širokou veřejnost tradiční Vánoční krmení. Sraz bude, kdy jindy, 24. prosince v 8:30 v Ráječku před budovou mateřské a základní školy. Během trasy se navštíví několik krmelců a pro všechny bude na závěr připraveno malé posezení v teple na ráječkovské lovecké chatě. Vemte zvířátkům mrkev, jablka, řepu, obiloviny (ječmen, oves), jen vás prosíme aby jste s sebou nebrali pečivo. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.Naháňka

15.12.2014 14:51:53  Vladan  | Kde: Ráječko 

V sobotu 13. 12. jsme naplánovali a provedli poslední společnou loveckou akci v tomhle roce - naháňku na černou zvěř. Bohužel i díky na plno probíhající lovecké sezóně byla účast poměrně nízká. Vybrali jsme 4 leče, kde byl největší pravděpodobný výskyt černé zvěře. Bylo vidět že kluci z našeho sdružení obeznali situaci perfektně, ve třech lečí ze čtyř byla černá zvěř. Bohužel štěstí moc nepřálo střelcům a tak se nakonec podařil ulovit pouze jeden kus černé zvěře a jedna liška obecná. Fotky si můžete prohlédnout v Nové galerii.Hon na drobnou...

15.12.2014 14:44:41  Vladan  | Kde: Ráječko 

7.12. 2014 proběhl hon na drobnou zvěř. Sraz byl v 7:30 u lovecké chaty v Ráječku, po nástupu jsme vyrazili do převážně lesních komplexů naší malebné honitby v okolí Ráječka. Hned ve druhé leči se podařil ulovit jeden kus černé zvěře. Po druhé leči následovala svačina. Po svačině jsme prohnali další část revíru ve směru na Karolín a Rájec-Jestřebí. Hnáno bylo celkem 7 lečí a podařilo se ulovit 5 zajíců a jedno prase divoké. Možná že i díky počasí byla malá účast, ale myslím si že to byla vcelku povedená akce.Nová galerie

25.11.2014 22:16:04  Vladan  | Kde: Ráječko 

Určitě jste si mohli všimnout na horní liště záložky s názvem: "Nová galerie". Vyskytly se menší problémy s kapacitou a tak jsme byli nuceni další fotky přesunout jinam. A tak jsem vytvořil fotogalerii na rajčeti. Zatím jsem tam vložil všechny fotky z honu, který se uskutečnil 17. listopadu a konečně také, dlouho očekávané fotky z večírku. Postupem času tam asi vložím všechny fotky, na které jste byli zvyklí ve staré galerii.Myslivecký večírek

25.11.2014 22:11:34  Vladan  | Kde: Ráječko 

V sobotu 22. listopadu 2014 jsme zorganizovali letošní největší akci pro veřejnost - Myslivecký večírek. Akce to byla opravdu velká, organizačně náročná a na jejích přípravách jsme začali pracovat v podstatě hned po skončení toho loňského večírku.
Ty nejdůležitější přípravy začaly v podstatě ve čtvrtek, kdy se začalo vykosťovat maso na řízky a na guláš, krájet cibule a mnoho dalšího. V pátek jsme už začali chystat stoly a výzdobu v rájecké sokolovně. Hned v sobotu ráno jsme připravili tombolu a navezli zbytek potřebných věcí, aby se večírek vydařil.
Začátek večírku byl stanoven na 20:00 hodin. Dalo by se říct, že přesně ve 20 hodin se začaly hrnout davy a davy lidí. Slavnostní zahájení proběhlo cca ve 20:40. Začal je náš trubač p. Martin Bača se slavnostní fanfárou doplněnou zpěvem "Všeobecné vítání". Po odtroubení si vzal slovo p. Aleš Ruml, který večírek oficiálně zahájil, přivítal všechny návštěvníky, popsal organizaci večera a samozřejmě pozval návštěvníky na naší kuchyni. Po slavnostním zahájení vystoupil umělecký soubor Drahan z Blanska se svým předtančením.
Po všech vystoupeních mezi návštěvníky zavítalo několik párů prodávajíc lístky do tomboly.
Letošní tombola byla opět bohatá, bohatší než v loni. Celkem se v tombole na klasické "ruličky" nacházelo 240 hodnotných cen. Pro návštěvníky jsme si také připravili dalších 14 cen, které byly slosované chvilku po půlnoci na vstupenky.
Kdo se k nám nedostal a zajímá ho, co jsme měli dobrého v kuchyni, tak byl v nabídce kančí gulášek, kančí řízky s bramborovým salátem, zvěřinová škvarková pomazánka a kančí sekaná.
Večírek měl spád a lidé pařili až do půl čtvrté do rána. Bohužel zatím nevím přesné číslo kolik bylo letos návštěvníků.
A ještě mi dovolte, abych závěrem poděkoval všem návštěvníkům za výbornou atmosféru, všem našim členům a kamarádům, kteří nám s přípravou i úklidem jakkoliv pomáhali, všem sponzorům a taky hlavně pár vyjímečným lidem ze SŠ TEGA Blansko, kteří nám pomohli s řízky a bramborovým salátem, jinak bychom to opravdu nezvládli. Všem ještě jednou smekám poklonu a moc děkuji. Budeme se s vámi těšit zase za rok :-)Hon na drobnou zvěř

20.11.2014 20:11:45  Vladan  | Kde: Ráječko 

Na státní svátek, který letos připadl na pondělí jsme uspořádali hon na drobnou zvěř. Sraz byl stanoven na 7:30 v Rájci u Hájíčku. Po nástupu jsme jako první leč prošli výše zmíněný Hájíček. Zde se podařilo střelit 6 zajíců, ale zde i pes strhl velice slabé srnče které by s největší pravděpodobností ani nepřežilo zimu. Po této leči následovala výlož ulovené zvěře a dále jsme pokračovali na Mocovu kuklu. Zde se podařili střelit dva bažanti - kohouti. Odtud jsme pokračovali k chatě našeho mysliveckého sdružení a okolní remízy honci také prohnali, zde se nepodařilo ulovit nic. U chaty následovala menší přestávka a svačina. Posilnění čajem a klobáskou jsme se odebrali na "směťák" a poté jsme ještě prošli "písečňák", hlavničku a jako poslední úsek prostor, kde se měla nacházet fotovoltaická elektrárna. Po této leči jsme se odebrali do Ráječka k druhé chatě našeho sdružení kde následoval výřad ulovené zvěře a poslední leč. Celkem se ulovilo 9 zajíců, 4 bažanti - kohouti a bohužel se i na výřadu objevily 4 kusy srnčí zvěře, které byly buď pro svůj špatný zdravotní stav uhnáni a strženi psem a nebo si způsobili smrtelná poranění zaklesnutím do plotu.
Fotky jsou nahrány ve fotogalerii, nicméně nejsou všechny, vyskytl se menší technický problém. Ale na jeho řešení se pilně pracuje a věřím že vše bude brzy doplněno.Naháňka

09.11.2014 11:07:42  Vladan  | Kde: Ráječko 

Včera, v sobotu 8.11. naše myslivecké sdružení uspořádalo naháňku na černou zvěř.
Sraz byl naplánován na 7:30 v areálu chovatelů v Rájci-Jestřebí. Počasí nám bohužel od rána nepřálo. Po snídani a nástupu jsme nasedli do aut a vyjeli na hřiště do Karolína. v plánu bylo že projdeme 3-5 lečí. V 9:00 jsme začali zastupovat první leč - Šípovou. Byl zde předpoklad výskytu černé zvěře, ale těžil zde harvestor takže se bohužel divočáci nekonali. Po této leči, která trvala cca 2 hodiny jsme zastoupili Kamenice. Zde byla ulovena liška.
Po této leči jsme se přesunuli zpět na hřiště do Karolína kde následovala svačina.
Po svačině jsme auty přejeli na křižovatku na Rájec a Petrovice odkud jsme se vydali pěšky na třetí leč - Hlošky. I tady nám Diana s Hubertem nepřáli.
Po této leči, kde se vyskytovala pouze srnčí zvěř jsme přejeli k Lenčovu kde jsme udělali čtvrtou leč za mlatem a i zde byla střelena jedna liška. Na černou zvěř jsme vůbec nenarazili, byť byla při přejezdu spatřena.
Jelikož už bylo spoustu hodin tak jsme se společně odebrali zpět na místo srazu - do areálu chovatelů kde následoval výřad a poslední leč.
Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Vstupenky na večírek

26.10.2014 20:55:07  Vladan  | Kde: Ráječko 

Začal předprodej vstupenek na Myslivecký večírek, který se uskuteční 22. listopadu v sokolovně v Rájci-Jestřebí. Vstupenky je možné rezervovat na telefonním čísle: 604 744 527 - p. Martinek. Cena vstupného je stanovena na 100,- KčDalší naháňka je za námi...

28.9.2014 17:32:04  Vladan  | Kde: Ráječko 

Minulou neděli (21.9.) jsme provedli další naháňku v kukuřici, bohužel i tato lovecká akce skončila neúspěchem a vrátili jsme se domů s bžundou. Pár fotek si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Začala nám hlavní lovecká sezóna

07.9.2014 18:34:59  Vladan  | Kde: Ráječko 

Po letní přestávce a odmlce během které se toho v našem sdružení moc zajímavého neudálo, nám nastal měsíc září. Měsíc který startuje společné lovecké akce. První akci tohoto typu jsme uspořádali dnes 7. září. Jednalo se o naháňku na černou zvěř v kukuřici. Nějaká zvěř se vyhnat podařila, ale chybělo pánům střelcům trošku toho loveckého štěstíčka. Pár fotek z této akci si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Druhý dětský den

24.6.2014 18:11:26  Vladan  | Kde: Ráječko 

Naše myslivecké sdružení uspořádalo ještě jeden dětský den, tentokrát pro děti 3. ročníku základní školy v Rájci-Jestřebí. Pro děti si naši členové připravili naučnou stezku během které měli za úkol poznávat naše stromy, větvičky stromů a také naší zvěř. Naše naučná stezka dovedla děti až k chatě u rybníku Lenčák. Pro děti byla připravená střelba ze vzduchovky, ukázka loveckých psů v akci, které přijel ukázat pan Ing. Indra, občerstvení a jako překvapení malá kulturní vložka o kterou se postaral pan František Venclů. Ten dětem zahrál na několik hudebních nástrojů a nechal i děti aby si je vyzkoušely. Děti i paní učitelky byly nakonec odměněny sladkostmi a mysliveckými drobnostmi. Celkem se tohoto dopoledne zúčastnilo 27 dětí. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Dětský den

20.6.2014 13:06:55  Vladan  | Kde: Ráječko 

Na pátek 20. června si naše myslivecké sdružení ve spolupráci se základní školou Ráječko naplánovalo dětský den. Pro děti byly připravené různé disciplíny jako např. hod granátem, poznávání našich stromů, střelba ze vzduchovky, poznávání naší zvěře s výkladem a ve finále velká křížovka. Pro děti i jejich pedagogický dozor bylo připraveno občerstvení a za odměnu nějaké sladkosti a drobnosti s mysliveckou tématikou. Akce se celkem zúčastnilo 36 dětí. Fotografie z této akce budou v nejbližší době ve fotogalerii.Dnes nás potkala smutná událost...

04.6.2014 14:31:48  Vladan  | Kde: Ráječko 

S lítostí v srdci oznamujeme že naše řady dnes opustil náš kolega a kamarád pan Vladimír Odehnal.Úklid odpadků kolem silnice

25.5.2014 08:27:27  Vladan  | Kde: Ráječko 

V sobotu dne 24. 5. Uspořádala naše myslivecká sdružení Úklid odpadků kolem silnice. Akce byla dobrovolná se zaměřením na širokou veřejnost. Počasí nám přálo, začátek akce a místo srazu jsme naplánovali na 8 hodin u restaurace Kopeček v Rájci. Odtud jsme se rozdělili do skupin a vyrazili. Všichni kdo jsme se akce zúčastnili jsme mohli vidět jací mezi námi žijí nezodpovědní lidé, byť je pomalu v každém městě a vesnici hromada kontejnerů a sběrných dvorů je asi daleko pohodlnější pro někoho odvézt nepořádek doprostřed lesa a tam ho vyhodit. Od Lenčova, jsme společně šli na loveckou chatu mysliveckého sdružení, kde bylo pro všechny účastníky této akce jako malé poděkování připraveno občerstvení a pro děti soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Zajímavostí celého úklidu byla loni rohová vana, letošní raritou byl náhrobek. Celé akce se celkem zúčastnilo 27 lidí z řad členů obou M.S., široké veřejnosti a potěšilo nás že nám letos přišli i na pomoc naši kamarádi ze Sport Clubu Ráječko. Tímto bych chtěl ještě jednou všem zúčastněným za obě M.S. moc poděkovat že jim není lhostejná příroda a obětovali sobotní dopoledne a přišli nám pomoci. Fotky z téhle akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Sobotní úklid odpadků

20.5.2014 22:47:01  Vladan  | Kde: Ráječko 

O chystaném sobotním úklidu odpadků se zmínil i regionální Blanenský deník:Brigáda - zakrývání senáže

11.5.2014 10:59:12  Vladan  | Kde: Ráječko 

Po dohodě s vedením ZERA a.s. je naplánovaná brigáda na zakrývání silážní jámy v Rájci v areálu místního kravína. Čas srazu je stanoven na 16:00, den konání bude buď pondělí 12. května nebo úterý 13. května, přesný den bude včas upřesněn.Přehlídka trofejí

12.4.2014 11:37:56  Vladan  | Kde: Ráječko 

V Černé Hoře právě probíhá chovatelská přehlídka trofejí, komu se nepoštěstí tuto výstavu navštívit, může se podívat do fotogalerie :-)Chovatelská přehlídka trofejí

06.4.2014 09:27:01  Vladan  | Kde: Ráječko 

Městský úřad v Blansku, Městský úřad v Boskovicích, Okresní myslivecký spolek Blansko a Myslivecké sdružení Lhotky Černá Hora, si Vás dovolují pozvat do kulturního sálu Městyse Černá Hora na Chovatelskou přehlídku trofejí. Přehlídka je otevřena pro veřejnost ve dnech:

11.4. – 12.4.2014 v době od 9.00 – 18.00 hod.
13.4.2014 v době od 8.00 – 11.30 hod.Brigáda - sběr kamení

31.3.2014 19:51:32  Vladan  | Kde: Ráječko 

Tak brigáda se nakonec přesunula na středu 2. dubna, sraz je v 15:30 na konci Hradiska v RájciBrigáda přesunuta!

25.3.2014 15:30:11  Vladan  | Kde: Ráječko 

Z důvodu podmáčení půdy je čtvrteční brigáda přesunuta buď na pondělí 31. března nebo na úterý 1. dubna. Přesné datum a čas konání akce bude po telefonické domluvě upřesněno.Zasázeno jest

15.3.2014 12:44:34  Vladan  | Kde: Ráječko 

Fotky z dnešního sázení stromků si můžete prohlédnout ve fotogalerii a příští sobotu nás čeká další akce na sběr kamení.Brigádničíme

13.3.2014 12:32:49  Vladan  | Kde: Ráječko 

Po letošní mírné zimě už nám sluníčko dovolí ledasco venku podniknout a tak jsme začali opět s tradičními brigádami. V sobotu jsme začali sázením stromků (lípy a buky) nad Ráječkem a včera jsme navázali na naši letitou spolupráci se zemědělským družstvem ZERA Rájec, a.s. sběrem kamení z polí. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, první sbírala kamení nad Ráječkem a druhá v Rájci. Jak probíhal sběr kamení v Ráječku se můžete podívat ve fotogalerii.Napsali o nás...

23.1.2014 09:22:23  Tokan   Poslední naháňka za námi...

06.1.2014 18:56:48  Vladan  | Kde: Ráječko 

Uteklo to jako voda a už máme za sebou i poslední naháňku tohoto mysliveckého roku. Celkem byly připraveny tři leče ve kterých se střelil jeden kus prasete divokého. Průběh akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, ale protože byli dva fotografové, bude těch fotek více. :-) ;-)Přání do nového roku

31.12.2013 16:16:51  Vladan  | Kde: Ráječko 

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a Myslivecké sdružení Lenčov přeje všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásku, radost ze života, spoustu osobních úspěchů a našim kamarádům a kolegům v zeleném spoustu krásných mysliveckých zážitků a loveckých úspěchů! Šťastný nový rok 2014!Ohlédnutí za vánočním krmením

25.12.2013 15:51:55  Vladan  | Kde: Ráječko 

Včera se uskutečnilo tradiční vánoční přikrmování ve spolupráci se Sport Clubem Ráječko. Účastníci si naplánovali místo srazu v 8:30 v Ráječku u školky. Já sám jsem vyrazil po vlastní ose a navštívil jsem dva krmelce, jeden v Lovcově a druhý u Kótnovýho leséka. Ostatní šli Žlebem kde navštívili jeden krmelec, pokračovali Bořím nahoru na Hlinky kde po cestě navštívili další dva krmelce. Potom sešli do Chrábky a potkali jsme se na lovecké chatě v Ráječku kde bylo připraveno menší občerstvení.
Překvapila nás letos vysoká účast zájemců, jestli se nepletu bylo jich celkem 35. Tímto bychom chtěli všem účastníkům poděkovat a budeme se těšit zase za rok. Pořídil jsem i pár fotek které si můžete prohlédnout ve fotogalerii. :-)Přání

24.12.2013 16:48:34  Vladan  | Kde: Ráječko 

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a Myslivecké sdružení Lenčov vám všem přeje šťastné a veselé Vánoce, bohatou nadílku a vánoční pohodu! :-)Vánoční krmení

22.12.2013 16:09:02  Vladan  | Kde: Ráječko 

Sport Club Ráječko ve spolupráci s našimi mysliveckými sdruženími pořádá pro širokou veřejnost Vánoční krmení. Sraz je naplánován na 24. prosince v 8:30 hod. Sraz je v Ráječku u Základní a Mateřské školy. V plánu je navštívení 3 krmelců: V Ráječku, v Karolíně a v Chrábce. Návrat je v plánu cca v 11 hodin. Zakončení akce je naplánováno na lovecké chatě v Ráječku kde bude připraveno menší občerstvení v teple. S Sebou do baťůžku vezměte nakrájenou řepu, mrkev, kukuřici, kaštany, jablka, případně oves či ječmen. Prosíme aby jste do krmelců nedávali pečivo, děkujeme.Foto

22.12.2013 16:00:17  Vladan  | Kde: Ráječko 

Konečně jsou ve fotogalerii všechny fotky ze sobotní naháňky tak můžete prohlížet :-)Naháňka

18.12.2013 21:32:48  Vladan  | Kde: Ráječko 

V sobotu 14.12. se uskutečnila poslední letošní naháňka na černou zvěř. Naplánováno bylo že projdem 3-4 leče. Hned ráno po snídani jsme vyjeli na hřiště do Karolína kde jsme nechali auta a pěšky pokračovali na Šípovou. Tam proběhly 2 leče, poté jsme se vrátili ke hřišti kde na nás čekala svačina,která ovšem nemohla začít, jak jinak, než za loveckých fanfár a zpěvu: "...pijme pivo s bobkem, jezme bedrník..." Po přestávce jsme se přesunuli k Lenčovu za "kamenou hájenku" kde proběhly další 2 leče. Celkem bylo uloveno: 2 kusy černé zvěře, liška obecná, zajíc obecný a bohužel jednoho srnce strhl pes. Myslím si že nám počasí vyšlo perfektně a byla to povedená akce k závěru letošního roku. Podařilo se mi udělat cca 250 fotek, takže to musím trošku roztřídit a fotky postupně dodám do fotogalerie :-) ;-)Humor

08.12.2013 16:30:44  Vladan  | Kde: Ráječko 

Můžete si všimnout že se nám tady nahoře v liště objevila nová položka s názvem "HUMOR" sem budu vkládat veškeré vtipy související s myslivostí a v neposlední řadě veselé historky z našich sdružení... A že jich je, doufám že se budete mít nač těšit :-)Hon

08.12.2013 13:44:59  Vladan  | Kde: Ráječko 

Včera se uskutečnil poslední letošní hon na drobnou zvěř. Sraz jsme si naplánovali v Ráječku v Lovcově na 7:30 hod. Společné akce se zúčastnilo 23 střelců a 5 honců. Měli jsme naplánováno 5-6 lečí. U První leče, jelikož byla dlouhá, bylo zvoleno ploužení s křídly. Další leče byly klasicky obstavené. Po druhé leči následovala svačina a poté ještě 4 leče. I přes krutý severní vítr si myslím že akce byla vydařená a podařilo se ulovit 6 zajíců. Bohužel při focení výřadu mi došly baterky ve foťáku, aspoň poučení pro příště :-) Fotkami ze včerejší akce se můžete pokochat ve fotogalerii ;-)Tak už je to za námi...

26.11.2013 20:17:36  Vladan  | Kde: Ráječko 

Uteklo to jako voda a už máme námi dlouho chystaný a připravovaný večírek za sebou. Doufáme že se vám všem akce líbila a byli jste maximálně spokojení. Za případné nedostatky se omlouváme a budeme se je snažit zlepšit do příštích let. Jak akce probíhala si můžete prohlédnout ve fotogalerii. A už nyní se můžete pomalinku těšit na příští rok, na další večírek který máme namyšlený na 22. listopadu :-)Myslivecký večírek

22.11.2013 19:33:03  Vladan  | Kde: Ráječko 

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a myslivecké sdružení Lenčov vás srdečně zvou na Myslivecký večírek který se uskuteční v sobotu 23. listopadu v sokolovně v Rájci-Jestřebí. Čeká na vás kulturní program, vystoupí umělecký taneční soubor Drahan Blansko, myslivecká kuchyně a bohatá nejen zvěřinová tombola. K poslechu a tanci hraje skupina Trio Kent. Začátek od 20 hodin, slavnostní zahájení v cca 20:30. Vstupné 100,- Kč.Ohlédnutí za honem

16.11.2013 22:45:22  Vladan  | Kde: Ráječko 

Na dnešní den si naše myslivecké sdružení ve spolupráci se sousedním mysliveckým sdružením Dolní Lhota - Spešov naplánoval hon na drobnou zvěř. Naplánovali jsme celkem sedm lečí a počasí nám vyšlo absolutně perfektně. Celkem bylo uloveno 8 zajíců, 2 lišky obecné, 4 kusy kachny divoké a jeden bažant kohout. Králem honu byl vyhlášen Milan Dvořáček ze sousedního MS Doubravice kterému se podařilo střelit dva kusy lišky obecné. Celý průběh akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Naháňka den poté

10.11.2013 20:09:09  Vladan  | Kde: Ráječko 

Na včerejší naháňce na černou zvěř bylo uloveno pět kusů černé zvěře, jeden tchoř tmavý a jelikož se nám v jedné leči objevila zatoulaná ovce domácí, kterou napadli lovečtí psi, tak musela být dostřelena. Králem naháňky byl vyhlášen Vladimír Skoták z MS Olomučany, kterému se podařilo střelit dva kusy černé zvěře. Jak akce probíhala si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Vstupenky na večírek

03.11.2013 17:58:01  Vladan  | Kde: Ráječko 

Od soboty se začaly prodávat lístky na Myslivecký večírek který se uskuteční 23. listopadu. Cena vstupenky i s místenkou je stanovena na 100,- Kč.
Předprodej - pan Šmeral na tel. čísle: 602 813 334Další foto...

03.11.2013 17:55:41  Vladan  | Kde: Ráječko 

Podařilo se mi sehnat fotky z Memoriálu Ing. Quida Brejchy z roku 2009. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Ohlednutí za Memoriálem...

03.11.2013 14:17:01  Vladan  | Kde: Ráječko 

Po menší odmlce mi dovolte menší ohlednutí za proběhnutým Memoriálem ve střelbě. Byly doplněny všechny fotky ve fotogalerii z této akce a vše je plně funkční :-)

Sraz jsme si naplánovali na střelnici v Sudicích na 8 ráno. Počasí nám vyšlo perfektně, jediné co opravdu zamrzí byla žalostně malá účast samotných členů našeho sdružení. Mezi střelci byli i naši kamarádi z ostatních sdružení a skalní honci :-)
Celé střelby proběhly hladce a bylo to příjemně strávené dopoledne.

Na 3. místě se umístil David Zimprich

Na 2. místě se umístil Daniel Matal

Na 1. místě se umístil (stejně jako loni) Milan Dvořáček ze sousedního sdružení M.S. Doubravice

Všem zúčastněným patří velký dík!Střelecký memoriál

13.9.2013 19:51:49  Vladan  | Kde: Sudice 

Zveme vás na střelecký memoriál v brokové střelbě k počesti Ing. Quida Brejchy a Bc. Marka Lipovského který se uskuteční 5.10. na střelnici v Sudickém dvoře.

Sraz účastníků je na střelnici v 8:00

Zahájení střeleb: cca od 9:00

Startovné: 250,-

Náboje si každý účastník musí zajistit sám a nebo si je může koupit na střelnici!

Občerstvení zajištěnoFotogalerie kompletní!

18.8.2013 17:14:03  Vladan  | Kde: Ráječko 

Právě byla dokončena fotogalerie. Další fotky budou přibývat s postupem následujících akcí. Pro větší přehlednost jsou alba roztříděny do složek podle roků v jakých se udály.
Nyní se budou dotvářet samotné stránky. Děkujeme za pochopení :-)Vítáme Vás!

05.8.2013 22:05:24  Vladan  | Kde: Ráječko 

Web byl slavnostně spuštěn a momentálně se na něm pracuje :-)

Copyright (c) 2017
Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, o. s.
K 13.12.2017 02:32:06 napočítáno 57521 přístupů.

Nejbližší akce

16.12.2017 sraz v 7:30 v Rájci na rybárně
Lesní hon na zajíce

Nejbližší schůze

 Momentálně není naplánována žádná schůze


Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, zapsaný spolek
IČO: 65338723

Erbenova 428
Rájec-Jestřebí 679 02

info@msrajec-rajecko.cz

Počítáno od 2/2015
Petr Hartl