Logo

Vítejte

Vítejte na internetových stránkách Mysliveckého sdružení Rájec - Ráječko a mysliveckého sdružení Lenčov.

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. Myslivost dále plní funkci při tvorbě a formování krajiny, rozvoji venkova, zlepšování sociálních kontaktů, vytváření spolkového života a je nezastupitelným zdrojem pracovních příležitostí. Prošla poměrně dlouhým historickým vývojem a i v dnešní moderní době plní pro společnost nezastupitelnou úlohu.

Myslivost je poslání. Nechodíme do lesů, rajónů jen si zastřílet. Na poslední leč nechodíme se opít. Jdeme jen za krásou přírody. Která je tu pro nás. Čeká jen na nás, jen na myslivce i ženy, které práci vykonávají z lásky.

MS Rájec-Ráječko

Smutná zpráva

13.7.2022 20:00:36  Vladan   

S lítostí v srdci oznamujeme, že naše řady dne 11. července opustil pan Zdeněk Nesrsta.


Dětský den

30.6.2022 16:21:12  Vladan   

V pondělí 27. června proběhl pro děti ze ZŠ Ráječko dětský den.
Letos byly disciplíny trošku obměněny a ke střelbě ze vzduchovky, poznávání stromů a poznávaní zvěře přibyly ukázky vybavení a zbraní, které slouží k výkonu práva myslivosti a ještě ukázka kynologie o kterou se postarala slečna Melanie Bastlová s dvojicí italských spinonů a jedním border teriérem. Poté na děti čekala velká křižovka a na závěr opékání špekáčků.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/27.6.2022_-_Detsky_den/


Pozvánka na Posezení s myslivci

05.5.2022 22:57:47  Vladan   

Srdečně vás zveme ve spolupráci se 100KA bar na venkovní Posezení s myslivci, které se uskuteční v sobotu 28. května od 11 hodin.
Akce se uskuteční v areálu za bowlingem v Rájci.
Bude vás čekat bohaté občerstvení a k poslechu a dobré náladě zahraje harmonikář.


Chovatelská přehlídka trofejí

09.4.2022 13:03:34  Vladan   

Chovatelská přehlídka trofejí ulovených za myslivecký rok 2021/22 se uskuteční ve dnech 6. – 10.4.2022 v kulturním sále Městyse Černá Hora, ulice Budovatelská.
Ve středu 6.dubna proběhne svoz trofejí, ve čtvrtek 7. dubna hodnocení a instalace trofejí.
Pro veřejnost bude přehlídka otevřena v pátek 8.dubna v době od 9.00 do 18.00 hod., v sobotu 9.dubna v době od 9.00 do 19.00 hod. a v neděli 10.dubna v době od 9.00 do 11.30 hod.
Výdej trofejí proběhne v neděli 10. dubna od 11.30 hod
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

blansko.cmmj.cz/chovatelska-prehlidka-trofeji/


Po covidové pauze jsme opět zatočili s odpadky

05.4.2022 10:41:37  Vladan   

Začátek dubna patří každým rokem k velkému jarnímu úklidu. Také my jsme se opět po dvouleté covidové pauze zapojili do projektu "Ukliďme svět, Ukliďme Česko!"
Letos to připadlo na sobotu 2. dubna.
I když celý týden počasí moc nepřálo a v sobotu byla velká zima, začalo se chvilku před devátou hodinou plnit rájecké náměstí.
Po rozdělení do skupin, rozebrání pytlů a rukavic jsme vyrazili do akce.
Trasy zůstaly prakticky neměnné, jen jsme letos přidali trasu od Kuniček směrem na Rájec, kterou pár let nazpět procházeli dobrovolní hasiči.
Chtěl bych poděkovat jmenovitě panu Staňkovi z Ráječka, který ze křů nad "elektrárnou" v Ráječku vytahal chráničky kabelů a husí krky, které jsme odvezli do sběrného dvora.
Také letos jsme odpadky odvezli sami a bylo toho cca 7 vozíků za auto a 5 koreb terénního auta.
Podařilo se nám uklidit 2,2 tuny směsného odpadu.
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo cca 45 z toho asi 10 dětí.
Jménem sdružení bych chtěl poděkovat městu Rájci-Jestřebí, Průmyslové keramice s.r.o., ale hlavně a především všem dobrovolníkům, kteří přišli a pomohli vyčistit kousek přírody.
Těchto úklidů se na celém území naší republiky v tento den konalo 2126.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/2.4.2022_-_Uklid_odpadku_kolem_silnice/


Pozvánka na Úklidovou akci

26.3.2022 08:48:35  Vladan   

Srdečně zveme všechny zájemce, kterým není lhostejná příroda na tradiční Úklid odpadků kolem silnice.
Rukavice a pytle si brát nemusíte, vše zařídíme.
Sraz účastníků je v sobotu 2. dubna před restaurací Kopeček v Rájci v 9:00 hod.


Pozvánka na výroční schůzi

07.3.2022 20:50:33  Vladan   

Výbory M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. zvou své členy na Výroční schůzi.
Schůze M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. se koná 25.3.2022 v 18 hodin na myslivecké chatě v Ráječku. S sebou povolenky k lovu a příspěvek na činnost.
Program:
1. Zahájení, zpráva z výboru
2. Zpráva mysliveckých hospodářů
3. Zpráva finančních hospodářů
4. Zpráva revizní komise
5. Diskuze
6. Závěr


Poslední naháňka

09.1.2022 10:13:31  Vladan   

8. ledna proběhla poslední naháňka v tomto mysliveckém roce. Naháňka to byla vskutku obrovská, zúčastnilo se jí přes 70 střelců a kolem 20 honců.
Naplánováno bylo prohnat 2 velké leče. Díky velké účasti honců a myslivců s lovecky upotřebitelnými psy se honci mohli rozdělit na půlky a hnát obě leče proti sobě.
V první leči - na šípové se podařilo ulovit 2 kusy černé zvěře. Poté následovala svačina a pak druhá leč - za kamennou hájenkou, rozšířenou skoro až ke Kuničkám a ke Žďáru. A tato leč byla vskutku bohatá. Zde se podařilo ulovit 16 kusů černé zvěře, takže výřad činil neuvěřitelných a na naše poměry rekordních 18 kusů černé zvěře!
Králem naháňky byl pan Ivo Konstanz, nejlepší honec byl oceněn pan Luboš Kazda i díky jeho zásluhám pro naše sdružení a nejlepšího psa obdržel nikoliv psovod, ale celá skupina Zlínský Šakal, bez jejichž výrazné pomoci by takový výřad zcela určitě nebyl.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/8.1.2022_-_Nahanka_na_cernou/


PF 2022

31.12.2021 20:06:44  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný rok 2022!


Sobotní lesní hon - ZRUŠEN

05.12.2021 20:08:50  Vladan   

Bohužel také další společná akce - sobotní lesní hon je po vzájemné domluvě zrušen.
Doufejme tedy, že aspoň poslední akce - naháňka na černou plánovaná na 8. ledna 2022 proběhne.


Sobotní hon - ZRUŠEN

24.11.2021 17:31:54  Vladan   

Bohužel pro malou účast střelců a honců je chystaný hon na 27.11. ZRUŠEN.


Sváteční hon

17.11.2021 21:30:54  Vladan   

Jak už u nás bývá pomalu, ale jistě tradicí, tak se první hon na drobnou zvěř konal na státní svátek - 17. listopadu.
Po snídani a nástupu přišla na řadu první leč - řeka Svitava. Dále jsme pokračovali do Rájce-Jestřebí odkud jsme postupně prohnali Písečňák, Smeťák, leč nad smeťákem kolem chatové oblasti, leč okolo myslivecké chaty a poté Strážnou a Močidla. Celkem tedy 7 lečí.
Na honu se podařilo ulovit 9 zajíců, 7 bažantů kohoutů, 2 kačery divoké a 3 kachny divoké.
Králem honu byl opět domácí Dan Matal, nejlepší honec Jakub Martinek a ocenění pro nejlepšího psa obdržela Melanie Bastlová.
Pár fotek poskytla i Nikola Kroupová, děkujeme.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/17.11.2021_-_Hon_na_drobnou_zver/


Myslivecký Večírek - ZRUŠEN

07.11.2021 21:40:03  Vladan   

Bohužel nás to mrzí, ale po zralé úvaze jsme se domluvili, že letošní Myslivecký Večírek plánovaný na 20. listopadu zrušíme.


První naháňka

07.11.2021 21:35:26  Vladan   

V sobotu 6. listopadu proběhla první naháňka této lovecké sezóny.
Po příjezdu všech účastníků a snídani proběhl nástup na kterém byly řečeny veškeré důležité organizační a bezpečnostní náležitosti. V plánu bylo prohnat dvě až tři leče.
První lečí byla Šípová. Zde si honci dali opravdu záležet a tak se celá leč hnala cca tři hodiny. Možná i díky "corona pauze" kvůli které vloni proběhly jen dvě menší vycházky na drobnou zvěř, byl letos zvěře dostatek. Střelcům přálo štěstí a tak po první leči na výloži leželo šest kusů černé zvěře.
Po této leči následovala svačina a potom druhá leč za kamennou hájenkou.
Zde se podařil ulovit jeden kus černé zvěře a pak už následoval výřad.
Na této akci bylo cca čtyřicet střelců a cca sedmnáct honců.
Králem naháňky byl opět domácí Dan Matal, který střelil sele a lončáka.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/6.11.2021_-_Nahanka_na_cernou/


Aktualizace plánu akcí

10.10.2021 11:20:30  Vladan   

Po členské schůzi, která proběhla v pátek 8. října, byly naplánovány veškeré společné akce včetně Mysliveckého Večírku. ´
Vše je rozepsáno v sekci Plán akcí.
Pokud se nějak nezhorší epidemiologická situace a nepřijdou nějaká drakonická opatření tak se na vás budeme těšit.


Smutná zpráva

08.6.2021 19:37:22  Vladan   

S lítostí v srdci oznamujeme, že naše řady včera 7. června opustil pan František Jetelina.


Smutná zpráva

14.3.2021 15:41:14  Vladan   

S lítostí v srdci oznamujeme, že naše řady dnes 14. března opustil pan Pavel Maňoušek starší.


Poděkování

04.3.2021 19:17:33  Vladan O.   

Touto cestou bych za naše sdružení chtěl moc poděkovat dobrovolníkovi (nebo dobrovolníkům), který posbíral odpadky v aleji od Ráječka do Rájce a odpadky nechal v pytlích na několika místech.
Klobouk dolů, děkujeme!


Vánoční přání

24.12.2020 12:12:54  Vladan   

Jménem Mysliveckého sdružení Rájec-Ráječko a Mysliveckého sdružení Lenčov vám všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Večírek - ZRUŠEN!

07.10.2020 09:06:08  Vladan   

Přátelé, kamarádi a příznivci.
Je nám to velice líto, ale po zralé úvaze a domluvě jsme letošní Myslivecký večírek plánovaný na 21. listopad zrušili.
Pokud se tato nejistá doba trošku zlepší a vrátí do normálu, tak by jsme chtěli uspořádat Myslivecký večírek příští rok a sice 20. listopadu.


Memoriál v brokové střelbě

21.6.2020 21:33:55  Vladan   

Po uvolnění vládních opatření jsme konečně uspořádali tento myslivecký rok první společenskou akci a to Memoriál v brokové střelbě.
Akce se konala jako každý rok na střelnici Na Pastviskách u obce Závist u Černé Hory.
Střílelo se celkem 32 terčů (16 TRAP a 16 Lovecké kolo).
Memoriál vyhrál Tomáš Dufek, na druhém místě se umístil Jaroslav Hruška a na třetím náš člen Daniel Matal.
Nejlepším střelcem z řad honců byl Jakub Martinek a nejlepší ženou Monika Formánková.
Závod Půl vyhrál Ladislav Podsedník.
I přes velkou nepřízeň počasí byla účast hojná - celkem 38 střelců, bohužel počasí se podepsalo na kvalitě fotek.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/20.6.2020_-_Memorial_Ing._Quida_Brejchy/


Pozvánka na Memoriál

06.6.2020 21:19:40  Vladan   

Srdečně zveme všechny zájemce na Memoriál Ing. Quida Brejchy, který se uskuteční v sobotu 20.6. na střelnici Na Pastviskách (u obce Závist).
Sraz účastníků v 8:00
Zahájení střeleb od cca 9:00
Startovné 250,-Kč
Občerstvení zajištěno
Náboje lze zakoupit na střelnici


Ztracený klobouk

02.4.2020 21:12:34  Vladan   

V sobotu 28.3. byl na poli za hájíčkem nalezen zelený myslivecký klobouk. K vyzvednutí u pana Jiřího Štrajta v Rájci.


Výroční schůze - ZRUŠENA!

17.3.2020 16:54:47  Vladan   

Výroční schůze je až do odvolání ZRUŠENA!


Úklid odpadků - ZRUŠEN!

16.3.2020 21:11:55  Vladan   

Moc nás to mrzí, ale úklidová akce naplánovaná na 4. dubna z důvodu aktuálního vládního nařízení, zavedení karantény a omezení volného pohybu osob se neuskuteční.
Situaci budeme sledovat a případný nový termín bude včas oznámen.


Chovatelská přehlídka trofejí ZRUŠENA!

16.3.2020 21:04:50  Vladan   

Z důvodu zákazu volného pohybu osob na celém území státu, je Chovatelská přehlídka naplánována na 25. - 29. března 2020 zrušena !
Případný nový termín, bude včas oznámen.

myslivost.cz/omsblansko


Pozvánka na výroční schůzi

09.3.2020 21:17:24  Vladan   

Výbory M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. zvou své členy na Výroční schůzi.
Schůze M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. se koná 27.3.2020 v 18 hodin na myslivecké chatě v Ráječku. S sebou povolenky k lovu a příspěvek na činnost.
Program:
1. Zahájení, zpráva z výboru
2. Zpráva mysliveckých hospodářů
3. Zpráva finančních hospodářů
4. Zpráva revizní komise
5. Diskuze
6. Závěr


Chovatelská přehlídka trofejí

24.2.2020 17:08:21  Vladan   

Přehlídka trofejí ulovených v roce 2019, se uskuteční v Černé Hoře od 27.3.do 29.3.2020.
Akce se bude konat v kulturním sále Městyse Černá Hora v Černé Hoře.
Výstava bude otevřena pro veřejnost: 27. března od 9.00-18.00 hod.
28. března od 9.00-19.00 hod
29. března od 8.00-11.30 hod.

myslivost.cz/omsblansko/Prehlidka-trofeji.aspx


Poslední naháňka

05.1.2020 11:25:41  Vladan   

Na první sobotu nového roku připadla poslední naháňka našeho sdružení.
Díky tomu, že účast jak střelců, tak i honců byla zřejmě rekordní, tak jsme mohli udělat dvě obrovské leče a s přehledem je obestoupit.
V první leči se podařil ulovit jeden kus černé zvěře a liška.
Po této leči následovala svačina a poté druhá leč - šípová. Tam se podařilo ulovit jedno sele.
Zrovna v tento den měla svátek Diana a očividně nám přála.
Králem honu byl pan jan Gottwald za ulovenou lišku a prase divoké.
Na poslední leči dále proběhl slavnostní akt - Adam Kučera byl pasován na lovce jelení zvěře.
Této akce se zúčastnilo 78 střelců a 25 honců.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/4.1.2020_-_Nahanka_na_cernou/


PF 2020

31.12.2019 23:21:17  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný nový rok 2020!


Veselé Vánoce

23.12.2019 21:48:09  Vladan   

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a myslivecké sdružení Lenčov vám všem přeje šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Úprava doby lovu zvěře

20.12.2019 20:25:49  Vladan   

Došlo k úprávě doby lovu zvěře.
Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře. To má pomoci především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí. Změna začne platit od 1. ledna 2020 příštího roku.

msrajec-rajecko.cz/index.php?stranka=uzitecne


Lesní hon

15.12.2019 21:59:23  Vladan   

V sobotu 14. prosince proběhla poslední společná akce tohoto roku - lesní hon.
Ráno po snídani jsme vyrazili ke Žďáru a u "Balatonu" proběhly tři leče a svačina. V první leči jsme narazili na černou zvěř, ale bohužel nás tentokrát Diana s Hubertem dlouho napínali a nepřáli nám.
Po svačině proběhly zbylé dvě leče v okolí Karolína.
Až v poslední - páté leči se podařilo ulovit dva zajíce a tak byl výřad tentorkát o něco skromnější.
Tohoto honu se zúčastnilo 32 střelců a 12 honců.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/14.12.2019_-_Lesni_hon/


Druhý hon na drobnou zvěř

07.12.2019 20:59:51  Vladan   

Po Mysliveckém večírku proběhl druhý, letos poslední, hon na drobnou zvěř.
Vyšli jsme z Ráječka od lovcova směrem na Horničky, poté následovaly leče nad Ráječkem v chrábce a poté mezi hlinkami a Karolínem.
Celkem jsme prohnali 7 lečí a podařilo se ulovit 5 zajíců a jedna liška.
Králem honu byl zcela nečekaně opět pan Dan Matal.
Možná i díky ranní ledovce byla účast trošku slabší - 16 střelců a 9 honců, ale myslím si, že výsledek je velice pěkný.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/7.12.2019_-_Hon_na_drobnou_zver/


Myslivecký Večírek

24.11.2019 21:47:52  Vladan   

"Čas letí jako bláznivý - já nechytím ho ani vy..." jak se zpívá v jedné známé písničce, ani my jsme se nestihli nadát a sedmý Mysliveccký Večírek je za námi.
Letos proběhl v sobotu 23. listopadu.
Abych se tu dlouze nevypisoval co vše jsme museli nachystat, připravit a zařídit, tak si můžete udělat obrázek z fotek. Určitě je všem jasné, že to není žádná legrace a je potřeba každé volné ruky. Bohužel i u takovéto akce musíme víc spoléhat na pomoc kamarádů a rodinných příslušníků než na některé členy, což je bohužel dost smutné.
Další smutnou zprávou je, že letos nám hrála naposledy kapela Trio Kent, která se rozhodla skončit. Tímto jim moc děkujeme a přejeme hodně štěstí v osobním životě.
Každopádně letošní večírek opět předčil ten loňský ať už návštěvností, tak i počtem cen do tomboly.
Také bych chtěl jménem sdružení poděkovat generálnímu sponzorovi - firmě Pila Olbert Olešná, panu Jaroslavu Hruškovi za hlavní zvěřinovou cenu do tomboly no a samozřejmě všem ostatním sponzorům, členům, kamarádům a ostatním, kteří se nebáli pomoci přiložit ruku k dílu a přispěli ke zdárnému průběhu Večírku. A v neposlední řadě děkujeme i všem návštěvníkům.
Doufám, že se vám akce líbila a příští rok se budeme těšit nasheladnou!

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/23.11.2019_-_Myslivecky_Vecirek/


Hon na drobnou zvěř

18.11.2019 21:09:10  Vladan   

V sobotu 16. listopadu proběhl hon na drobnopu zvěř. Zahájili jsme ho mezi Ráječkem a Spešovem, kde po nástupu přišla na řadu první leč - řeka Svitava. Dále jsme pokračovali do Rájce-Jestřebí odkud jsme postupně prohnali Písečňák, Smeťák, leč u myslivecké chaty a poté Močidla a Strážnou.
Na honu se podařilo ulovit 14 zajíců, 6 bažantů kohoutů, 1 slepici bažanta, 4 kačery divoké a 3 kachny divoké. Bohužel i na tomto honu strhl pes srnče.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/16.11.2019_-_Hon_na_drobnou/


První naháňka na černou

09.11.2019 22:18:41  Vladan   

Po roce tu máme opět listopad a tedy i dobu hlavních loveckých akcí. My ji zahájili obvyklou naháňkou na černou.
Po snídani a nástupu jsme se vydali ke kamenné hájence kde proběhla první leč. Zde se podařila našemu předsedovi ulovit liška.
Poté proběhl přesun ke Karolínu, kde se udělala leč - Šípová, zde se podařilo ulovit dva kusy černé zvěře a bohužel jeden kus srnčí zvěře strhl pes.
Po této leči následovala svačina a jako poslední se ještě udělala třetí leč - Kůra, zde se už nacházela pouze zvěř srnčí.
I když nám počasí moc nepřálo a na poslední leč jsme se vraceli po výřadu prochladlí a mokří, tak se akce vydařila.
Této první naháňky se účastnilo cca 35 střelců a cca 20 honců.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/9.11.2019_-_Nahanka_na_cernou/


Aktualizace akcí

21.9.2019 14:12:40  Vladan   

Právě byl aktualizován plán akcí. Proběhnou opět tři naháňky, dva hony a Myslivecký večírek 23. listopadu.
Výborová schůze je stanovena na 7. října a členská potom v pátek na 11. října.


Memoriál

01.7.2019 21:07:19  Vladan   

Poslední červnovou sobotu proběhl již desátý ročník Memoriálu Ing. Quida Brejchy na střelnici Na Pastviskách u obce Závist.
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách - baterie (TRAP) a Lovecké kolo (SKEET). U obou disciplín se střílelo po 16ti terčích, takže dohromady 32 terčů.
I když začaly prázdniny a období dovolených, tak se nás sešlo celkem dost a soutěže se zúčastnilo celkem 30 střelců.
Putovní pohár z tohoto jubilejního ročníku zůstal "doma" protože celý Memoriál vyhrál Libor Dvořáček s nástřelem 25 terčů.
Výherci gratulujeme a budeme se těšit, že se v příštím roce sejdeme opět v tak hojném počtu.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/29.6.2019_-_Memorial_Ing._Quida_Brejchy_v_brokove_strelbe


Pozvánka na Memoriál

01.6.2019 08:55:35  Vladan   

Srdečně zveme všechny zájemce na Memoriál Ing. Quida Brejchy, který se uskuteční v sobotu 29.6. na střelnici Na Pastviskách (u obce Závist).
Sraz účastníků v 8:00
Zahájení střeleb od cca 9:00
Startovné 250,-Kč
Občerstvení zajištěno
Náboje lze zakoupit na střelnici


Výzva chovatelům psů a koček

21.5.2019 20:08:26  Vladan   

V měsících květnu a červnu odchovává většina volně žijící zvěře svá mláďata. K jejich zdárnému odchovu je třeba v honitbě v této době zachovat klid.
Důrazně žádáme chovatele psů a koček, aby dodržovali Zákon 449/2001Sb. a neumožnili rušení, štvaní a usmrcování zvěře volným pohybem zejména psů. Prosíme chovatele psů o odpovědné, ohleduplné chování vůči zvěři a dodržování zákonů a obecní vyhlášky.
Svého psa mějte vždy pod dohledem, zamezíte tak zbytečným ztrátám na mláďatech zvěře.
Děkujeme za pochopení.


Chovatelská přehlídka trofejí

27.4.2019 16:39:53  Vladan   

Ve dnech 26. - 28. dubna proběhla v Černé Hoře chovatelská přehlídka trofejí ulovených za právě skončený myslivecký rok 2018. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout průběh této akce.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/26.4._-_28.4.2019_-_Chovatelska_prehlidka_trofeji_v_Cerne_Hore


Úklid odpadků

09.4.2019 21:32:08  Vladan   

Začátek dubna patří každým rokem k velkému jarnímu úklidu. Také my jsme se opět zapojili do projektu Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Letos to připadlo na sobotu 6. dubna.
I když celý týden počasí relativně přálo, tak bohužel sobotní ráno bylo deštivé. S hrůzou, že se nás sejde "jak do mariáše", začalo se chvilku po osmé hodině ranní plnit rájecké náměstí.
Po rozdělení do skupin a rozebrání pytlů a rukavic jsme vyrazili do akce.
Trasy, které procházíme pravidelně jsme letos "obohatili" o cestu od rájeckých božích muk (u Sládkových rybníčků) směrem k šamotce. Bylo poznat, že tento úsek nikdy nikdo neprocházel, protože korba terénního auta byla naplněna po ujití cca 50ti metrů. Paradoxem je, že hned u této "skládky" stojí rájecký sběrný dvůr.
Letos jsme odpadky odvezli sami a byly to 4 vozíky za auto a 3 korby terénního auta.
Raritou letošního úklidu byla erotická pomůcka viz. fotogalerie.
Podařilo se nám uklidit 2,4 tuny směsného odpadu, 120 kg plastů a 38 pneumatik.
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo cca 45 z toho asi 10 dětí.
Všem dobrovolníkům, kteří přišli a pomohli mockrát děkujeme a budeme se těšit, že za rok přijdou pomoci znovu.
Děkuji i panu Z. Přibylovi za poskytnutí fotek
Těchto úklidů se na celém území naší republiky konalo přes 3400!

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/6.4.2019_-_Uklid_odpadku_kolem_silnice


Brigáda ZRUŠENA

22.3.2019 13:28:27  Vladan   

Zítřejší brigáda na sázení stromků v Ráječku se RUŠÍ!!!


Výroční schůze

08.3.2019 18:56:33  Vladan   

Výbory M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. zvou své členy na Výroční schůzi.
Schůze M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. se koná 29.3.2018 v 18 hodin na myslivecké chatě v Ráječku. S sebou povolenky k lovu, trofeje a příspěvek na činnost.
Program:
1. Zahájení, zpráva z výboru
2. Zpráva mysliveckých hospodářů
3. Zpráva finančních hospodářů
4. Zpráva revizní komise
5. Diskuze
6. Závěr


Poslední naháňka

06.1.2019 19:29:09  Vladan   

Začal nám nový rok a v sobotu 5. ledna proběhla poslední naháňka tohoto mysliveckého roku.
V pátek napadl sníh, takže naháňka na obnově byla příjemným zpestřením, bohužel teplota byla lehce nad nulou a tak jsme po akci byli všichni, především honci, durch mokří.
Prohnali jsme dvě větší leče - Šípovou a leč za kamennou hájenkou rozšířenou o horní čtverec.
V obou lečích byla černá zvěř a při střelcích tentokrát stálo štěstí. V každé leči se střelil jeden kus. Takže na výřadu ležel jeden lončák a jedno sele.
Této naháňky se zúčastnilo 59 střelců a 22 honců

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/5.1.2019_-_Nahanka_na_cernou/


PF 2019

31.12.2018 19:09:53  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný nový rok 2019!


Veselé Vánoce

24.12.2018 13:56:47  Vladan   

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a myslivecké sdružení Lenčov vám všem přeje šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Naháňka

16.12.2018 19:57:27  Vladan   

Poslední akcí letošního roku byla naháňka, která se konala 15.12.
Sraz byl opět na rybárně v Rájci, ale účast byla slabší.
Počasí vyšlo vcelku dobře, akorát u Balatonu trošku vyfukovalo.
Prošli jsme 4 leče a podařil se ulovit pouze jeden zajíc.
Akce se zúčastnilo cca 27 střelců a 18 honců.
Průběh naháňky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/15.12.2018_-_Nahanka/


Druhý hon na drobnou

02.12.2018 19:19:04  Vladan   

Včera proběhl druhý hon na drobnou zvěř.
Jelikož jsem se této akce neúšastnil, tak se o tom moc rozepisovat nebudu.
Bylo uloveno 5 zajíců a děkuji panu Zdeňku Přibylovi za poskytnutí fotek.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/1.12.2018_-_Hon_na_drobnou_zver/


Myslivecký Večírek

26.11.2018 16:38:07  Vladan   

Poslední listopadový víkend je za námi a s ním i další Myslivecký Večírek, který se letos konal v sobotu 24. Samotný Večírek předcházela spousta práce, chystání a příprav. Proto si mnoho z nás bralo v práci dovolenou, aby se vše stihlo připravit tak jak má.
Jelikož nejen u nás, ale i v okolí je to bída s černou zvěří, tak jsme museli zvěřinu shánět kde se dalo. S tímto nám pomohl pan Arnošt Řehoř a Daniel Vyoral, kterým touto cestou moc děkujeme.
Na Večírek se chystáme prakticky hned po konci toho předchozího, ale ty největší přípravy začínají ve středu po honu na drobnou zvěř. Vyjmenuji jen zlomek toho co musíme podstoupit: sehnat tombolu, sepsat tombolu, vykostit maso, naporcovat maso, naklepat a obalit řízky, připravit bramborový salát, vyrobit škvarkovou pomazánku, napéct sekanou, navařit guláš, navozit vše do sokolovny, nachystat sokolovnu, nachystat tombolu a mnoho dalšího.
Večer už jen zbývá hodit se do gala, věřit a doufat, že lidé co přijdou budou spokojení a pořádně si to užijí.
Po samotném Večírku musíme ještě aspoň nahrubo uklidit, ať toho o pár hodin později, jak se trošku vyspíme nemáme tolik.
Letošní 6. ročník byl rekordní, ať už co se návštěvnosti týče, tak i cen do tomboly.
Tímto bych chtěl jménem sdružení poděkovat generálnímu sponzorovi - pojišťovně Kooperativa, panu Jaroslavu Hruškovi za hlavní zvěřinovou cenu do tomboly no a samozřejmě všem ostatním sponzorům, členům, kamarádům a ostatním, kteří se nebáli pomoci přiložit ruku k dílu a přispěli ke zdárnému průběhu Večírku.
Ještě jednou všem moc děkujeme, samozřejmě i návštěvníkům, doufám, že se vám akce líbila a příští rok - 23. listopadu se budeme těšit nashledanou!

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/24.11.2018_-_Myslivecky_Vecirek/


Hon na drobnou zvěř

18.11.2018 17:22:34  Vladan   

Na státní svátek u nás proběhl, jako každý rok, hon na drobnou zvěř.
Začali jsme v Rájci u Hájíčka odkud jsme pokračovali k naší myslivecké chatě nad Rájci, kde proběhla kontrola od Policie ČR a svačina. Poté jsme prohnali bývalý smeťák a písečňák a vydali se do Ráječka na poslední leč.
Počasí nám vyšlo úplně perfektně a díky úbytku černé a dravé zvěře je vidět nárůst drobné zvěře.
Výřad byl opravdu bohatý - 15 zajíců, 4 bažanti kohouti a 1 hrdlička zahradní.
Honu se zúčastnilo 23 střelců a 9 honců.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/17.11.2018_-_Hon_na_drobnou_zver/


Rekonstrukce myslivecké chaty v Ráječku

17.11.2018 21:29:34  Vladan   

Z důvodu zhoršujícího stavu myslivecké chaty v Ráječku, bylo výbory mysliveckých sdružení schváleno, že bude nutné provést rekonstrukci.
Vlastní rekonstrukce započala v březnu tohoto roku. Bylo nutné veškeré vybavení z chaty odstěhovat a ochránit podlahy před poškozením. Potom nastoupil náš pan předseda se svojí firmou Tesařství Matal a shodil celou střechu včetně stropů a verandy. Následovalo kompletní postavení celé vazby i s verandou, zafóliování, zalaťování, oplechování, natření a položení krytiny.
Po této akci následovala výměna oken, výměna elektřiny, obroušení a natření podlahy, instalace nového osvětlení, vymalování a mnoho dalšího.
Dne 2. listopadu proběhlo na chatě menší posezení se zastupitelstvem obce Ráječko jako malé poděkování za jejich velkou finanční injekci.
Tímto ještě jednou děkujeme obci Ráječko za dotaci a všem firmám, dobrovolníkům, kamarádům a členům, kteří se na celé rekonstrukci podíleli a pomáhali.
Fotky z průběhu oprav si můžete prohlédnout ve fotogalerii a další fotky budou ještě přidány.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/2018_-_Rekonstrukce_myslivecke_chaty_Rajecko


Naháňka na černou

11.11.2018 21:55:23  Vladan   

Uteklo to jako voda a opět nám začala hlavní lovecká sezóna. První akcí byla tradiční naháňka na černou. Po snídani jsme se vydali nad Karolín na první leč - Šípovou. V této leči se vyskytl jeden kus černé zvěře, který byl sice postřelen, ale nedohledán. Poté následovala svačina a další dvě leče. V leči za stodolou byla viděna také zvěř černá, ale nepodařilo se jí z leče vyhnat. Po této leči jsme se přesunuli ke Žďáru na Hřebínek. V této leči se podařilo vyhnat lišku, ale Diana s Hubertem nám nepřáli.
A tak po těchto třech lečích jsme se vraceli na rybárnu s bžundou.
Na rybárně už probíhala Poslední leč, občerstvení a tombola.
Akce se zúčastnilo 33 střelců a cca 20 honců.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/10.11.2018_-_Nahanka_na_cernou/


Memoriál

23.6.2018 20:48:01  Vladan   

V sobotu 23. června proběhl 9. ročník Memoriálu Ing. Quida Brejchy. I přes chladnější počasí se do akce zapojilo 26 střelců. Na prvním místě se umístil Brejcha Jan, na druhém Hruška Jaroslav a na třetím Blažek Miloslav.
Všem blahopřejeme a těšíme se za rok na jubilejní desátý ročník.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/23.6.2018_-_Memorial_Ing._Quidy_Brejchy/


Memoriál Ing. Quida Brejchy

18.6.2018 13:38:54  Vladan   

Srdečně zveme všechny zájemce na Memoriál Ing. Quida Brejchy, který se uskuteční v sobotu 23.6. na střelnici Na Pastviskách (u obce Závist).
Sraz účastníků v 8:00
Zahájení střeleb od cca 9:00
Startovné 250,-Kč
Občerstvení zajištěno
Náboje lze zakoupit na střelnici


Členská schůze

10.5.2018 20:40:49  Vladan   

Výbory M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. zvou své členy na Členskou schůzi.
Schůze M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. se koná 11.5.2018 v 18 hodin v budově Staré školy v Ráječku.
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva mysliveckých hospodářů
3. Zpráva finančních hospodářů
4. Zpráva revizní komise
5. Volba výborů a revizní komise
6. Diskuse
7. Závěr


Chovatelská přehlídka trofejí

24.4.2018 20:22:10  Vladan   

Ve dnech 19. - 22. dubna proběhla v Černé Hoře chovatelská přehlídka trofejí ulovených za právě skončený myslivecký rok. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout malou ochutnávku z této akce.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/19.-22.4.2018_-_Chovatelska_prehlidka_trofeji_v_Cerne_Hore/


Zatočili jsme s odpadky

11.4.2018 19:44:22  Vladan   

V sobotu 7. dubna proběhl další ročník akce "Ukliďme Česko" do kterého se opět zapojilo naše sdružení.
Po rozdání pytlů, rukavic a naplánování tras jsme vyrazili. První skupina odstartovala od restaurace Kopeček kolem zámku Rájec nad Svitavou směrem k myslivecké chatě, druhá skupina uklidila cestu od Žďáru směrem k Rájci. Třetí skupina si vzala na starost silnici od Karolína k Rájci a čtvrtá skupina od Kuniček do Rájce. Čtvrtá skupina se u Kuniček setkala s dobrovolnými hasiči, kteří nám velice pomohli a tuhle trasu vysbírali, za což jim patří velké poděkování. Díky této pomoci se čtvrtá skupina mohla přesunout k Ráječku a vysbírat odpadky kolem silnice až do Rájce. Počasí nám vyšlo excelentně. Letos se nás bohužel sešlo o něco méně (bohužel i členů našeho M.S.) než v loňském roce, celkem asi 50 lidí, z toho 13 dětí, ale podařilo se vysbírat mnohem více odpadu než vloni. Směsného odpadu jsme vysbírali neuvěřitelných 2,6 tuny a plastů cca 85 kg.
Mnohokrát děkujeme všem dobrovolníkům a organizacím kteří obětovali svůj volný čas a připojili se k nám pomoci přírodě.
Celý průběh akce si můžete prohlédnout na fotkách od Vladana Opálky a Zdeňka Přibyla

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/7.4.2018_-_Uklid_odpadku_kolem_silnice/


Výroční schůze

11.3.2018 11:13:25  Vladan   

Výbory M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. zvou své členy na Výroční schůzi.
Schůze M.S. Lenčov z.s. a M.S. Rájec-Ráječko z.s. se koná 23.3.2018 v 18 hodin v budově Staré školy v Ráječku.
Program:
1. Zahájení, zpráva z výboru
2. Zpráva mysliveckých hospodářů
3. Zpráva finančních hospodářů
4. Zpráva revizní komise
5. Diskuze
6. Závěr


Poslední naháňka

07.1.2018 18:45:39  Vladan   

Uteklo to jako voda a poslední naháňka v tomto mysliveckém roce je za námi.
Srazem a snídaní na rybárně jsme začali tento neobvykle teplý lednový den. Po snídani jsme vyrazili ke kamenné hájence na Lenčáku, kde byl nástup a první leč. Po první leči, ve které se nepodařilo narazit na černou zvěř byla svačina. Přes svačinu se nám jeden kus černé zvěře ukázal. Pak už následovala druhá leč - Šípová, ale bohužel ani zde nám Diana s Hubertem nepřáli. A tak z naší naháňky, které se po dlouhé době účastnil rekordní počet lovců (60) a honců (21) byla pěkná procházka. O celém průběhu akce víc vypovídají fotky.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/6.1.2018_-_Nahanka_na_cernou/


PF 2018

31.12.2017 09:55:52  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný rok 2018!


Vánoční přání

24.12.2017 16:45:30  Vladan   

Jménem Mysliveckého sdružení Rájec-Ráječko a Mysliveckého sdružení Lenčov vám všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Lesní hon na zajíce

17.12.2017 21:30:16  Vladan   

Poslední společnou akcí v tomto roce byl lesní hon na zajíce. Pokud by byl výskyt černé zvěře, byl povolen odstřel selete a lončáka.
Prošli jsme čtyři leče, tři v okolí "Balatonu" mezi Žďárem a Kuničkami a čtvrtou leč pod Karolínem. Nakonec jsme na černou zvěř nenarazili a ulovili tři zajíce.
Poslední leč byla obohacena o pasování našeho kamaráda Petra Kučery na lovce jelení zvěře a samozřejmě nesmělo chybět vyhlášení nejlepšího psa, nejlepšího honce, krále honu a i na tombolu došlo.
Účast byla malá (17 honců a asi 35 střelců), ale myslím, že jsme si to všichni užili.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/16.12.2017_-_Lesni_hon_na_zajice/


Druhý hon na drobnou

03.12.2017 16:34:49  Vladan   

I po Mysliveckém večírku pokračujeme ve společných akcích - honech a naháňkách. Druhý hon na drobnou zvěř proběhl včera - v sobotu 2. prosince.
Začali jsme v Ráječku v Lovcově a pokračovali jsme přes Horničky do Chrábky, poté ke Karolínu a pak hurá na chatu.
I když byl výřad trošku chudší, střelili se 4 zajíci, tak si myslím, že díky počasí to byla nádherná sobotní procházka revírem.
Akce se zúčastnilo 22 střelců, 11 honců, 4 psi a prošli jsme 6 lečí.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/2.12.2017_-_Hon_na_drobnou/


Myslivecký večírek

27.11.2017 21:34:01  Vladan   

Tak jak je podzim a hlavně listopad typický pro spoustu honů, naháněk a natláček, tak pro nás je typický také především jednou větší akcí - Mysliveckým večírkem. Ten letošní (už pátý) proběhl v sobotu 25. listopadu v rájecké sokolovně.
Samotné přípravy samozřejmě probíhají už několik měsíců předem (např. sháněním tomboly) a vyvrcholí několik dní před samotnou akcí. Pro představu se musí navařit guláš, připravit škvarková pomazánka, bramborový salát, řízky, napéct sekaná, nachystat sokolovnu, tombolu a spousta další práce, která je potřebná aby se vše řádně vydařilo.
Také letos k poslechu a tanci hrála skupina Trio Kent a večerem doprovázely trubačky s ukázkami loveckých signálů, návěští a povelů. Návštěvníci nebyli ochuzeni ani o bohatou tombolu, kde nesměla chybět zvěřina a spoustu ostatních hodnotných cen.
Letošní večírek nám jako organizátorům dal skutečně zabrat, protože jsme se dostali po hrubém úklidu do postelí až k páté hodině ráno. Věřím, že to stálo za to a i za rok nám zachováte vaši přízeň.
Závěrem samozřejmě ještě musím jménem nás všech poděkovat všem sponzorům, dobrovolníkům, kamarádům a ostatním, kteří nám pomohli k vydařené akci.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/25.11.2017_-_Myslivecky_vecirek/


Hon na drobnou

18.11.2017 21:46:42  Vladan   

Před organizačně nejtěžší akcí - Mysliveckým Večírkem, jsme provedli hon na drobnou zvěř.
Od Spešova jsme vyrazili podél řeky k Rájci, poté jsme prohnali Písečňák, Smeťák, Močidla, Strážnou, leč kolem myslivecké chaty, Rájecký žleb a stráň naproti koňákům. Bylo to dneska trošku pochodové cvičení, ale počasí nám přálo a i Diana s Hubertem. Nakonec na výřadu leželo 7 bažantů - kohoutů, 7 zajíců a bohužel i jedno srnče, které se zamotalo do plotu a pak je strhl pes.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/18.11.2017_-_Hon_na_drobnou/


Svatomartinská naháňka

12.11.2017 20:04:47  Vladan   

Na svatého Martina jsme, stejně jako ostatní okolní sdružení začali první naháňku v lese.
Po kávě, snídani a byrokracii jsme vyjeli ke Karolínu, kde proběhl nástup a důležité informace od hospodáře a předsedy. Naplánovány byly celkem tři leče.
Po první leči následovala svačina a poté zbývající dvě leče.
V první leči se střelil jeden kus černé zvěře a zajíc, v druhé leči si srnec v běhu zlomil vaz o střelce, ale střelci se naštěstí nic nestalo a konečně v poslední třetí leči nám opravdu Diana s Hubertem dopřáli po dlouhé době velký myslivecký zážitek. Za kamennou hájovnou se podařilo ulovit sedm kusů černé zvěře a jedna liška.
Podtrženo, sečteno: akce se zúčastnilo 44 střelců, 11 honců a výřad čítal 8 kusů černé zvěře, 1 lišku, 1 zajíce a srnce sebevraha.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/11.11.2017_-_Nahanka_na_cernou/


Druhá naháňka v kukuřici

15.10.2017 12:36:57  Vladan   

Druhá naháňka v kukuřici proběhla dnes v neděli 15. října. Z rána byla sice trošku mlha, ale potom se udělalo krásně, takže počasí nám přálo, akorát tentokrát Diana s Hubertem nám nepřáli. Bohužel černá zvěř v kukuřici vůbec nebyla a tak to byla pěkná nedělní procházka před obědem.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/15.10.2017_-_Nahanka_v_kukurici/


Naháňka v kukuřici

25.9.2017 18:38:45  Vladan   

V neděli 24. záři jsme uspořádali první společnou loveckou akci - naháňku v kukuřici. V lánu kukuřice na ploše cca 200 x 500 metrů se podařilo vyhnat černou zvěř a celkem ulovit 4 kusy.
Fotky z této akce bohužel nejsou k dispozici.


Dětský den

28.6.2017 18:17:18  Vladan   

Na úterý 27. června jsme pro děti ze základní školy Ráječko připravili dětský den. Děti se rozdělili do 4 skupin ze všech pěti tříd a spolu soutěžili v pěti disciplínách.
Čekaly na ně: hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky, poznávání stromů, poznávání zvěře a velká tajenka.
Po vyluštění tajenky si děti opekly špekáčky a obdarováni sladkostmi vyrazili domů vstříc blížícím se prázdninám.
Celkem se akce zúčastnilo 42 dětí a 3 učitelé.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/27.6.2017_-_Detsky_den/


Výzva chovatelům psů a koček

26.5.2017 17:33:48  Vladan   

V měsících květnu a červnu odchovává většina volně žijící zvěře svá mláďata. K jejich zdárnému odchovu je třeba v honitbě v této době zachovat klid.
Důrazně žádáme chovatele psů a koček,aby dodržovali Zákon 449/2001Sb. a neumožnili rušení, štvaní a usmrcování zvěře volným pohybem zejména psů. Prosíme chovatele psů o odpovědné, ohleduplné chování vůči zvěři a dodržování zákonů a obecní vyhlášky.
Svého psa mějte vždy pod dohledem, zamezíte tak zbytečným ztrátám na mláďatech zvěře.
Děkujeme za pochopení.


Pozvánka na Memoriál Ing. Quida Brejchy

17.5.2017 21:51:26  Vladan Opálka   

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko a Myslivecké sdružení Lenčov si vás dovolují pozvat na Memoriál Ing. Quida Brejchy v brokové střelbě, který se uskuteční v sobotu 17. června na střelnici Na Pastviskách u obce Závist.

Bude se střílet celkem 32 terčů (16 TRAP - 16 Lovecké kolo)

Sraz účastníků v 8:00 hod., začátek střeleb cca od 9:00 hod.

Startovné 250,- Kč, náboje lze zakoupit i na střelnici. Občerstvení zajištěno.


Chovatelská přehlídka trofejí

12.4.2017 15:49:06  Vladan   

Ve dnech 19. - 23.4.2017, se v sále Městyse Černá Hora na ulici Budovatelská, uskuteční Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v roce 2016 v okrese Blansko. Přehlídka bude otevřena pro veřejnost
v pátek 21.dubna od 9.00 do 18.00 hod.
v sobotu 22.dubna od 9.00 do 19.00 hod
a v neděli 23.dubna od 8.00 hod do 11.30 hod.
Při příležitosti konání přehlídky, proběhne v sobotu 22. dubna od 17.00 hod. slavnostní vyhlášení III. ročníku výtvarné soutěže MÉ TOULKY PŘÍRODOU.
V sobotu a v neděli budou na přehlídce přítomni prodejci mysliveckého oblečení a potřeb.
Vstupné dobrovolné

myslivost.cz/omsblansko/Prehlidka-trofeji.aspx


Myslivci zatočili s odpadky

12.4.2017 15:29:54  Vladan   

V sobotu 7.4. proběhl další ročník akce „Úklid odpadků kolem silnice“. V 8 hodin ráno už jsou dobrovolníci připravení přírodě trošku ulehčit. Díky propagaci a spolupráci s dalšími složkami a spolky jsme získali na pomoc spoustu párů rukou. Další výhodou této pomoci je, že můžeme vyčistit daleko více terénu kolem silnic a cest než tomu bylo v letech dřívějších.
Jedna skupina z našich řad a Sport Clubu Ráječko vyrazila od Karolína směrem k Rájci, další od Žďáru směrem k Rájci. A třetí se vydala od Kuniček, kde se k nim připojilo dalších cca 10 dobrovolníků od dobrovolných hasičů, kterým patří velký dík.
Červánky Rájec a o.s. Za rozvoj města vyčistili trasy od Ráječka do Rájce a od Sládkových rybníčků nahoru, kolem zámku. Nakonec jsme se všichni potkali u naší lovecké chaty, kde jsme si opekli špekáčky, podarovali děti sladkostmi, nechali je zastřílet ze vzduchovky a po společné fotce a před rozchodem domů jsme si slíbili, že si to za rok zopakujeme. Celkem se akce zúčastnilo 64 lidí z toho 26 dětí. A vysbíralo se 1,1 tuny odpadků a z toho 120 kg plastů.
Projekt Ukliďme svět, Ukliďme Česko získává každým rokem větší a větší popularitu, což je velice dobře. Ukazuje se, že lidem není lhostejná příroda a úctu k ní učí i své děti.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/8.4.2017_-_Uklid_odpadku_kolem_silnice/


Úklid se blíží

05.4.2017 21:48:36  Vladan   

Zveme všechny dobrovolníky, zájemce a milovníky přírody na tradiční "Úklid odpadků kolem silnice", který se uskuteční už tuto sobotu 8. dubna. Sraz je v 8 hodin před restaurací Kopeček.
Závěr akce po úklidu bude probíhat u chaty M.S. Lenčov.


Výroční schůze

16.3.2017 19:34:59  Vladan   

Program hodnotící členské schůze MS Lenčov z.s. a MS Rájec - Ráječko z.s., která se bude konat 31.3.2017 v 18 hodin na chatě v Ráječku.

1. Zahájení, zpráva z výboru
2. Zpráva mysliveckých hospodářů
3. Zpráva finančních hospodářů
4. Zpráva revizní komise
5. Vyhodnocení brigád
6. Diskuse
7. Závěr


Liškobijec řádí

17.2.2017 13:55:46  Vladan   

Náš předseda a kamarád Dan Matal "trhnul" svůj osobní rekord a už má uloveno 27 lišek za tento myslivecký rok. Patří mu velký obdiv a upřímné Lovu Zdar! Lišku zvláštně zbarvenou si můžete prohlédnout na odkazu níž.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/Ulovky/#16649231_268168756953013_80698550179047908_n.jpg


Ztráty a nálezy

08.1.2017 15:18:03  Vladan   

Po včerejší naháňce se postrádá jedno termo triko zelené barvy značky BANNER velikosti L. Kdo jste je viděl nebo je omylem vzal můžete psát na náš mejl info@msrajec-rajecko.cz. Děkujeme


Naháňka

08.1.2017 15:16:17  Vladan   

Tak a poslední společná akce tohoto mysliveckého roku je za námi. Velký mráz, který ráno dosahoval místy i -19°C bohužel odradil některé lidi aby přijeli.
Ale naštěstí nám Diana s Hubertem byli nakloněni a tak se mrznutí vyplatilo. Ulovili se dva kusy černé zvěře a jedna liška. Bohužel ani technika není dokonalá a tak mráz dal zabrat i foťáku, který už na výřadu trošku stávkoval, proto úspěšné střelce sem napíšu, když se je nepodařilo zvěčnit. David Zimprich a Daniel Matal (oba černá zvěř) a Jaroslav Hruška (liška). Na této poslední naháňce se nás sešlo 46 střelců a 20 honců.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/7.1.2017_-_Nahanka_na_cernou/


PF 2017

31.12.2016 23:35:44  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný rok 2017!


Veselé Vánoce

24.12.2016 12:28:40  Vladan   

M.S. Rájec-Ráječko a M.S. Lenčov vám všem přeje šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Zaječí hon

19.12.2016 17:53:27  Vladan   

Poslední společnou akcí letošního roku byl v sobotu 17. prosince zaječí hon. Akce byla primármě určena k odlovu zajíců, ale kdyby se vyskytla i černá zvěř, byl povolen i odstřel selete a lončáka.
Při veškeré snaze našich šikovných honců a čtyřnohých kamarádů se nám podařilo ulovit pouze jednoho zajíce a jednu lišku. Avšak i tento chudší výřad nic nezměnil na dobré náladě a tak se popíjelo, zpívalo a vykládalo až do pozdních večerních hodin.
Ostatně si to můžete prohlédnout na fotkách :-)

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/17.12.2016_-_Zajeci_hon/


Druhý hon na drobnou zvěř

03.12.2016 20:26:36  Vladan   

V sobotu 3. prosince jsme provedli druhý a letos poslední hon na drobnou zvěř. Začali jsme u myslivecké chaty v Ráječku a postupným projitím Chrábky, kde jsme prohnali 4 leče a potom jsme pokračovali projitím dvou lečí na Hlinkách. Jak se říká, každý den není posvícení, ale i přes to se nám podařili ulovit 4 zajíci.
Toho honu se zúčastnilo 24 střelců a 11 honců. Počasí nám vyšlo perfektně a můžete se přesvědčit na fotkách ve fotogalerii.

http://msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/3.12.2016_-_Hon_na_drobnou_zver/


Myslivecký večírek

20.11.2016 21:32:41  Vladan   

Uteklo to jako voda a další, již čtvrtý Myslivecký večírek je za námi. Na návštěvníky čekala výborná myslivecká kuchyně, bohatá tombola ve které nechyběla ani zvěřina a celým večerem nás v přestávkách provázeli trubači z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ke zpěvu a tanci zahrála, jako každý rok skupina Trio kent a opět nechybělo několik hodnotných cen, které se losovaly na vstupenky. V galerii si můžete prohlédnout pár fotek, které mapují celou náročnou několikadenní přípravu až po samotnou slávu :-)
Závěrem chci za naše myslivecká sdružení poděkovat všem členům, dobrovolníkům, kamarádům, sponzorům a ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce.
Byla to fuška, ale určitě to stálo za to.
Tak zase za rok ;-)

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/19.11.2016_-_Myslivecky_vecirek/


Hon na drobnou zvěř

17.11.2016 20:40:47  Vladan   

17. listopad je Den boje za svobodu a demokracii. Lidé ho tráví různě, demonstracemi, odpočinkem, ale my jsme ho i přes dost vlezlé a syrové počasí strávili honem na drobnou zvěř. Začali jsme v Rájci u Hájíčku a postupně jsme projitím šesti lečí došli až do Ráječka k bývalé "elektrárně". Celkem se nám podařilo ulovit deset zajíců a dva bažanti kohouti.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/17.11.2016_-_Hon_na_drobnou_zver/


První naháňka

13.11.2016 21:09:51  Vladan   

V sobotu jsme odstartovali hlavní loveckou sezónu první naháňkou na černou zvěř. Naplánováno bylo projít 3 leče. V první leči se podařila ulovit liška, v druhé leči vůbec nic a konečně ve třetí leči jsme narazili na černou zvěř a hned čtyři střelci byli úspěšní. Celková bilance sobotní naháňky: 4 kusy černé zvěře a 2 lišky. Této naháňky se zúčastnilo 49 střelců a 15 honců. Jak se tato akce vyvíjela si můžete prohlédnout na fotkách.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/12.11.2016_-_Nahanka/


Geocaching a pyramida

09.11.2016 17:15:09  Vladan   

Tzv. "Geokačeři" objevili naši pyramidu.

geocaching.com/geocache/GC6WKPX_pyramida


Pyramida

18.10.2016 20:03:50  Vladan   

V sobotu 15. října se uskutečnila akce s názvem "Pyramida". Byla zorganizována našimi kamarády ze Sport Clubu Ráječko v naší spolupráci. Odstartovali jsme ji v jednu hodinu srazem u myslivecké chaty v Ráječku. Odtud jsme absolvovali vycházku dlouhou cca 1,4 km podél potoka Chrábek až na cílové místo. Zde si děti za pomoci dospěláků postavily z kamení pyramidu vysokou asi 1,5 metru a doprostřed umístili kůl s nápisem "Děcka sobě" na památku. Po společné fotografii jsme se vydali nazpět k myslivecké chatě u které jsme si opekli špekáčky a dětem rozdali jako odměnu různé upomínkové předměty. Počasí nám vyšlo bezvadně, celkem se nás sešlo 15 dospělých, 14 dětí a 2 psi.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/15.10.2016_-_Pyramida/


Plán akcí

13.10.2016 19:22:23  Vladan   

Plán akcí byl aktualizován a byly doplněny data připravovaných honů a naháněk.


Potkala nás smutná událost...

04.10.2016 14:49:09  Vladan   

S lítostí v srdci oznamujeme, že naše řady v sobotu 1. října opustil pan Ing. Jaroslav Vopršál.


Memoriál 2016

12.6.2016 14:35:13  Vladan   

V sobotu 11.6. proběhl Memoriál Quidy Brejchy v brokové střelbě. K této akci jsme využili střelnici Na Pastviskách, která se nachází nedaleko obce Závist. Čekaly nás 2 disciplíny - Trap, chcete-li Baterka, kde bylo možné zasáhnout 16 terčů a Lovecké kolo, kde bylo možé zasáhnout 14 terčů, čili maximální počet činil 30 terčů. Do soutěže se přihlásilo 29 střelců.
Na prvním místě se umístil Tomáš Dufek s nástřelem 29 terčů, na druhém místě Pavel Kosička s nástřelem 27 terčů a na třetím místě Josef Daněk s nástřelem 25 terčů. Vítězi gratulujeme!
Fotky a všechny výsledky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Pozvánka na Memoriál

26.5.2016 19:06:24  Vladan   

Zveme všechny zájemce na Memoriál Ing. Quida Brejchy v brokové střelbě, který se uskuteční v sobotu 11. června na střelnici Na Pastviskách, která se nachází kousek u obce Závist. Střílí se celkem 30 terčů (16 - Trap, 14 - Lovecké kolo). Sraz účastníků v 8:00, začátek střeleb od 9:00. Startovné činí 250,- Kč. Občerstvení zajištěno
GPS souřadnice střelnice: 49.3798944N, 16.5705814E


Výzva chovatelům psů a koček

07.5.2016 12:00:13  Vladan   

V měsících květnu a červnu odchovává většina volně žijící zvěře svá mláďata. K jejich zdárnému odchovu je třeba v honitbě v této době zachovat klid.
Důrazně žádáme chovatele psů a koček,aby dodržovali Zákon 449/2001Sb.a neumožnili rušení, štvaní a usmrcování zvěře volným pohybem zejména psů. Prosíme chovatele psů o odpovědné, ohleduplné chování vůči zvěři a dodržování zákonů a obecní vyhlášky.
Svého psa mějte vždy pod dohledem, zamezíte tak zbytečným ztrátám na mláďatech zvěře.
Děkujeme za pochopení.


Ukliďme svět, Ukliďme Česko

18.4.2016 21:35:48  Vladan Opálka   

Takto se jmenuje dobrovolnická akce, která probíhá již třetím rokem po celé České republice. A jelikož nezbytnou součástí myslivosti je i ochrana přírody, byla naše účast v tomto projektu samozřejmostí.
Stejně jako na jiných místech po celé naší zemi se i my shromažďujeme v sobotu 16. dubna v 8 hodin v Rájci na náměstí. Letošní účast je rekordní, celkem 63 lidí (46 dospělých, 17 dětí). Díky takovéto účasti jsme schopní pokrýt a uklidit daleko větší plochu a více kilometrů příkopů u silnic než v předchozích letech. Kromě tradičních cest z Karolína na Rájec, z Žďáru na Rájec a z Kuniček na Rájec, uklízíme i cestu přes Karolín lesem k Rájci, silnici mezi Ráječkem a Rájcí, také silnice okolo zámku Rájec nad Svitavou a osadní výbor Holešín i silnici Holešín-Doubravice. Odpadky nacházíme opravdu na každém kroku, PET lahve, pneumatiky, různé igelity, plechovky a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře se nad uvažováním některých lidí rozum pozastavuje a nejeden z nás tyto lidi řadí do říše zvířat (prasata, hovada apod.). Díky vynaloženému úsilí všech dobrovolníků se nám podařilo dvakrát naplnit traktorovou vlečku a několik vozíků za auto. Přesněji řečeno, uklidili jsme 2,4 tuny směsného odpadu a 18 pytlů s plasty.
Celou akci zakončujeme na naší myslivecké chatě, kde se posilňujeme špekáčky, různými nápoji, děti jsou odměněny sladkostmi a dámy, slečny a děvčata květinou. Ještě společné foto a obrovské poděkování všem účastníkům dnešní akce.
Určitě vás bude zajímat, co zajímavého jsme letos našli, když to jednou byla rohová vana v potoku a jindy zase náhrobek v příkopě. Letos se asi žádná velká zajímavost nenaskytla, možná jen velký kámen obvázaný drátem, který se nacházel kousek od rybníku Lenčák. Že by kámen sebevraha? Těžko říct.
Je mou povinností vám všem, co jste se na úklidu podíleli moc poděkovat, jmenovitě: městu Rájec-Jestřebí, ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, Sport Clubu Ráječko, Občanskému sdružení „Za rozvoj města“ z.s., BC Červánky Rájec, Sběrnému středisku odpadků v Rájci za likvidaci a všem ostatním dobrovolníkům, co pomohli a zúčastnili se.

uklidmecesko.cz/


Chovatelská přehlídka trofejí

17.4.2016 22:52:05  Vladan   

V Černé Hoře se uskutečnila tradiční chovatelská přehlídka trofejí za loňský myslivecký rok. Tuto přehlídku bylo možné navštívit od 13. do 17. dubna na "zámečku". Kdo ji nestihl navštívit, může se podívat na fotky v galerii.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/13.-17.4.2016_-_Chovatelska_prehlidka_trofeji/


Úklid - video

17.4.2016 20:40:42  Vladan   

Video ze včerejšího úklidu si můžete prohlédnout zde:

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii (odkaz níže).

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/16.4.2016_-_Uklid_odpadku_kolem_silnice/


Připravovaný úklid

08.3.2016 16:20:31  Vladan   

Naše myslivecká sdružení se na připravovaný úklid zapojili do projektu Ukliďme Česko. Na níže uvedené adrese se můžou registrovat všichni dobrovolníci, kteří nám chtějí pomoci a není jim lhostejná příroda.

uklidmecesko.cz/event/11793/


Aktuality

07.3.2016 17:11:09  Vladan   

Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v roce 2015 v okrese Blansko, je naplánována na 13.-17. dubna 2016. Místem konání bude opět kulturní dům Městyse Černá Hora na ulici Budovatelská.

Tradiční úklid odpadků se letos uskuteční o něco dříve, a sice v sobotu 16. dubna. Sraz účastníků jako obvykle v 8:00 před restaurací Kopeček v Rájci.


Video sestřih

15.1.2016 16:54:17  Vladan   

Krátký video sestřih za zpěvu Čarostřelce v podání Karla Dufka si můžete prohlédnout zde: Čarostřelec.Kdo by měl zájem o celé video z této naháňky (cca 34 minut) je možné se domluvit přes náš e-mail: info@msrajec-rajecko.cz
Ještě jednou moc děkujeme Karlovi Pokornému z Ráječka za natočení a zapůjčení kamery


Naháňka na černou

10.1.2016 11:24:28  Vladan   

Sobotní naháňkou 9.1.2016 jsme zakončili sérii společných lovů v tomto mysliveckém roce.
V plánu bylo dle řeči hospodáře projít 3-4 leče. Prakticky celou naháňku to vypadalo, že půjdeme domů s bžundou, ale ke konci třetí leče se vyskytla černá zvěř a náš předseda a jeho švagr se nemýlili. Takže se podařily ulovit 2 kusy černé zvěře. Po výřadu, který byl v lese nad Karolínem jsme se přemístili do Rájce na rybárnu na poslední leč. Poslední leč byla zpestřena přijímáním našeho kamaráda Jakuba Dvořáčka do řad myslivců.
Na tuto naháňku přišlo nejvíc hostů - 63 střelců a 19 honců
Jak to celé vypadalo si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
A teď něco málo statistiky. Na všech společných loveckých akcí MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov za tento myslivecký rok se ulovilo: 22 zajíců, 4 kusy černé zvěře, 2 lišky, 2 bažanti kohouti, 1 kus kachny divoké a 1 kus kačera kachny divoké.

msrajec-rajecko.rajce.idnes.cz/9.1.2016_-_Nahanka_na_cernou/


Nové doby lovu zvěře a odevzdávání pírka

07.1.2016 20:39:45  Vladan   

Od 1.1.2016 začala platit nová vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře. Současné změny platné od 1. 1. 2016 ještě více prohlubují možnosti regulace a týkají především prodloužení doby lovu těch druhů spárkaté zvěře, jejichž stavy se v posledních letech nedaří snižovat.
Další novinkou je, že od 1.1.2016 podle „Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016“ vydané ve Věstníku MZe je povinnost z každého kusu černé zvěře odevzdávat kromě vzorků svaloviny na trichinelózu, také pírko uloveného kusu.
Nové doby Lovu najdete v sekci: "UŽITEČNÉ INFORMACE"

myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Zmeny-v-dobach-lovu-odevzdavani-pirka


PF 2016

30.12.2015 22:12:41  Vladan   

MS Rájec-Ráječko a MS Lenčov, vám přeje všechno nejlepší do nového roku, hlavně a především hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a také v neposlední řadě nám, myslivcům spoustu krásných a úspěšných loveckých a mysliveckých zážitků. Šťastný rok 2016!


Vánoční přání

24.12.2015 10:47:25  Vladan   

Jménem Mysliveckého sdružení Rájec-Ráječko a Mysliveckého sdružení Lenčov vám všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití vánočních svátků.


Zaječí hon

20.12.2015 21:48:36  Vladan  |

Poslední společná akce letošního roku se nesla trošku v netradičním duchu. Místo klasické naháňky na černou jsme absolvovali v lesní honitbě hon na zajíce. Sraz byl také netradiční, neboť byl na autobusové zastávce v Kuničkách.
Prošli jsme 4 leče. Dvě v okolí Kuniček a další dvě okolo Karolína. Hon byl úspěšný, protože se podařili ulovit 3 zajíci a 2 lišky. Na zvěř černou jsme nikde nenarazili.
Sešlo se nás celkem 45 střelců a 8 honců.


Hon na drobnou

07.12.2015 18:25:49  Vladan   

Srazem o půl osmé v Lovcově 5. prosince jsme zahájili poslední hon na drobnou zvěř letošního roku. Museli jsme se vyrovnat s trošku slabší účastí, ale Diana i Hubert nám přáli. Prošli jsme jednu leč ploužením s křídly a dalších 5 lečí bylo obestavených. Celkem se ulovilo 7 zajíců a po cestě na chatu přes Hlinky nám nádherně svítilo sluníčko, že by si jeden myslel, že je teprve říjen. Celkem se tohoto honu zúčastnilo 24 střelců a 10 honců.Video - myslivecký večírek

30.11.2015 19:41:20  Vladan   

Video z Mysliveckého Věčírku už je zpracováno a tímto děkuji panu Karlu Pokornému za natočení, sestříhání a zveřejnění. Video si můžete prohlédnout zde: Myslivecký Večírek v Rájci 2015


Večírek je za námi...

23.11.2015 18:48:06  Vladan   

Myslivecký večírek, který pomalu, ale jistě začíná být tradicí je za námi. Přípravy na něj odstartovaly prakticky hned po skončení toho předešlého, ale ty nejhlavnější začaly ve středu po honu na drobnou zvěř.
Byla před námi spousta práce, pro představu vyjmenuji jen zlomek: vykostit maso, oloupat česnek, oloupat cibuli, navařit guláš, napéct sekanou, vyrobit škvarkovou pomazánku, sepsat tombolu, nasmažit řízky, všechno navozit, nachystat sokolovnu a na finále se dát do gala a modlit se aby se vše vydařilo jak má.
Od prvního Večírku, který jsme uspořádali, poprvé v Rájci v roce 2013 zjišťujeme, že je o lístky každým rokem větší a větší zájem, což nás nesmírně těší a proto nesmíme návštěvníky zklamat.
Pro letošní rok se nám bohužel nepodařilo sehnat předtančení, ale zkusíme se polepšit a něco na příští rok sehnat nebo vymyslet sami
K poslechu a tanci nám opět zahrála skupina Trio Kent, za což jim moc děkujeme a nesmíme samozřejmě zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali různé dárky a věci do tomboly. Obrovský dík patří také všem, kdo nám pomáhali ať už s přípravou, samotného chodu večírku, ale i finálním úklidem.
Doufám a věřím, že se vám všem, kdo jste se Večírku zúčastnili, akce líbila a přijdete se za námi opět podívat 19. Listopadu 2016Myslivecký večírek

19.11.2015 20:53:44  Vladan   

Dovolujeme si vás tímto pozvat na Myslivecký večírek, který se uskuteční tuto sobotu 21. listopadu v sokolovně v Rájci-Jestřebí od 20:00. Čeká na vás myslivecká kuchyně a bohatá nejen zvěřinová tombola. K poslechu a tanci hraje skupina Trio Kent. Vstupné 100,- Kč


Také hon na drobnou byl úspěšný

19.11.2015 20:51:08  Vladan   

Kromě naháněk na černou zvěř jsou i hony na zvěř drobnou a tento první hon se uskutečnil na státní svátek 17. listopadu. Po zapsání všech účastníků společného honu jsme začali nástupem na mostě mezi Ráječkem a Spešovem. Postupovali jsme podél řeky směrem na Rájec a potom kolem rájeckého zámku zpět k Ráječku.
Zdálo se, že nám počasí bude přát, avšak místy zlehka sprchlo a tak postupem různými lečemi, v převážné většině polní honitby se nám na boty nalepovalo stále více bláta a proto byl

Copyright (c) 2022
Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, o. s.
K 19.08.2022 06:02:49 napočítáno 127287 přístupů.

GDPR: Naše zásady ochrany osobních údajů
MS Rájec-Ráječko

Nejbližší akce

 Momentálně není naplánovaná žádná akce

Nejbližší schůze

5.9.2022 v 18:00 Ráječko - myslivecká chata
Výborová schůze

Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, zapsaný spolek
IČO: 65338723

Erbenova 428
Rájec-Jestřebí 679 02

info@msrajec-rajecko.cz

GDPR:

Naše zásady ochrany osobních údajůMS Rájec-Ráječko
Počítáno od 2/2015
Petr Hartl